En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Var kan jag hitta bra information angående beskattning av tjänsteinkomst som en latbilschaufför intjänar vid körningar i flera länder i Europa. Hur löses dubbelbeskattningen när man passerat 183 dagar utomlands (montörsregeln)?

MVH K Söderlund 

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 07, 2005

  Det här kan bli komplicerat.

  Enligt svensk intern skatterätt, dvs. våra skattelagar med bortseende från dubbelbeskattningsavtal, gäller följande (inkomstskattelagen 3 kap. 9-10 §§):

  "9 § En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln).
  Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. 
  10 § Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår. "

  Det finns vissa undantag som rör anställningar ombord på fartyg och luftfartyg.

  Om chauffören vistas mer än 6 månader utomlands kan han således slippa svensk beskattning för anställningsinkomsten. Se § 9 första stycket ovan! Detta brukar dock stupa på att han i så fall måste betala skatt för inkomsten i verksamhetslandet (eller verksamhetsländerna).

  Av Din beskrivning drar jag slutsatsen att ettårsregeln inte är aktuell här.

  I vissa fall kan det bli aktuellt att tillämpa dubbelbeskattningsavtal. Sverige har slutit sådana avtal med cirka 80 länder. Avtalen torde aldrig kunna skärpa svensk beskattning - bara lindra den. För att den skattskyldige skall ha nytta av ett dubbelbeskattningsavtal i de här sammanhangen krävs vanligtvis att den hans utlandsarbete ägt rum i ett och samma land under minst 183 dagar eller att hans arbetsgivare inte är svensk.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  K Söderlund
  sep 13, 2005

  tack för det snabba svaret. MHV K Söderlund

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 13, 2005

  Roligt att Du uppskattade svaret!

  När jag tittar på detta igen, kommer jag att tänka på att ettårsregeln kanske kan vara tillämplig för någon av Dina chaufförer? I så fall bortfaller kravet på beskattning utomlands för att slippa svensk beskattning.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB