En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag går och funderar på konsekvenserna av det s.k. spardirektivet, något som jag tror berör ganska många svenskar som bor i ett annat EU-land men som har vissa tillgångar i Sverige. Det verkar dessutom vara lite känsligt om man frågar Skatteverket hur det här fungerar.

Med vilken lag, förordning eller dyl. har det här direktivet blivit svensk lag? (I Tyskland är det tex. "Zinsinformationsverordnung" som trädde i kraft 2005 där det bla regleras till vem informationen går, och vilka skyldigheter de inhemska kreditinstituten har).

Men hur ser det ut i Sverige? När började SV lämna ut information, från vilket år och framför allt: Vilken information lämnar Skatteverket vidare? Är det bara ränteinkomster eller även utdelningar, kapitalvinster, förmögenhet etc.? De lämnar väl inte ut samtliga registrerade uppgifter som finns om personen i fråga? På vissa tyska blogger står det att kapitalvinster och utdelningar uttryckligen INTE ingår (ännu) men det verkar vara lite osäkert.Hur effektivt fungerar det här hittills.

När jag har pratat med personer som likt mig har vissa tillgångar i annat EU-land än det de bor i har jag fått uppfattningen att de allra flesta inte bryr sig om att uppge ett dugg. Inte så mycket av rädsla över att behöva skatta ytterligare, utan framförallt för att ingen riktigt verkar veta hur det fungerar, vad som måste deklareras osv.

Är det kanske dags att börja nu? Problemet är väl att om man - för säkerhet skull - uppger mer än det de får veta t. ex. från svenska Skatteverket - ja då är man väl fast och måste göra det varje år.   

Vänliga hälsningar

 

Patrik

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 02, 2008

  Hej Patrik!

  Ärligt talat vet jag inte mycket om sparandedirektivet och hur det tillämpas. Jag har inte haft någon klient som frågat om detta ännu så länge. Ofta är det vad som behövs för att jag skall tränga in i något på djupet. Hur som helst bör man utgå från att medlemmarna i EU som huvudregel får information från varandra. Det är för övrigt en princip jag har i min rådgivning att allt upptäcks! De affärer man gör skall kunna dokumenteras och redovisas för alla berörda myndigheter utan att man riskerar straff! Om däremot lagstiftaren inte sett över sitt regelverk utan låtit det uppstå s.k. kryphål, får han enligt min mening stå sitt kast. Det är min skyldighet som skatterådgivare att upplysa klienten om alla lagliga möjligheter jag kan komma på för att minska hans skattebörda.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB