En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har sett några inlägg i detta superba forum där man starkt avråds till att lägga ägandet av ett hus som man själv ska bo i i ett AB som man själv äger. I andra forum har jag läst annorlunda. Varför ska man inte göra på det viset? Är det även problem om den som ska bo i huset (dvs hyr det av AB) endast sitter i styrelsen och tecknar AB  men inte har något med ägandet att göra, dvs ägandet av AB ligger någon helt annanstans?

mvh

/ETK

15 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 13, 2006

  Hej EdoTK!

  1. Du blir förmånsbeskattad för värdet av hyresfri bostad om Du inte betalar hyra till bolaget. Förmånsbeskattningen stiger i takt med inflationen.

  2.Om huset stiger i värde får bolaget skatta för värdestegringen med 28 %. Därefter får Du skatta när Du tar ut vinsten ur bolaget med 20 till 60 %. Om Du äger huset själv beskattas Du med 20 % av vinsten och kan dessutom få uppskov med beskattningen.

  3. Om huset t.ex. överförs till ett dotterbolag och dotterbolaget därefter säljs, kan bolaget som äger huset beskattas som om det sålt det för marknadspris och sedan återköpt det. Se IL 25a kap. 25 §!

  Enda argumentet för att äga huset i bolaget som jag kan se, skulle vara om Du har så omfattande representation att förmånsvärdet kan bli justerat på den grunden. Se IL 61 kap. 20 § samt Skatteverkets information!

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  flygaralex
  sep 07, 2006

  Hej, läste just fråga/svar ang. "äga boendet i AB-form", och sedan HYRA av sin egen firma, allså betala hyra till AB med beskattade pengar. Då kan ju knappast förmånsbeskattning komma  på tal!?

   

  Alex S. 

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 10, 2006

  Hej Alex!

  Visst, det ligger i sakens natur att mina inlägg inte alltid blir uttömmande. Om jag tog med alla detaljer i mina svar skulle nog många tröttna på att läsa. Jag försöker alltså alltid vara kortfattad.

  Du har rätt i att det inte uppkommer någon förmånsbeskattning om man betalar marknadsmässig hyra. Å andra sidan har man ju inte någon fördel om man skall betala marknadsmässig hyra med beskattade pengar. Man får inte glömma bort att värdestegringsvinsten (det blir ju vanligtvis en sådan även om man tvivlar just nu) låses in i bolaget.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Rally
  nov 01, 2006

  Jag är i precis den här sitsen - jag har skaffat en företagslokal med fin bo-del. Byggnaden ägs av företaget (ett AB som jag äger helt). Byggnaden ligger på landsbygden, och värdeökningen är i stort sett obefintlig - därför är frågan om skatt på värdeökning inte direkt relevant för mig. Därför vill jag gärna att lokalen ägs av företaget, och förmånsbeskatta mitt boende istället.

  Min fråga är hur mycket jag kommer att måsta förmånsskatta för detta. Hur räknas det ut? Du skriver "Du blir förmånsbeskattad för värdet av hyresfri bostad..". Vad menas med "värdet av hyresfri bostad"? Förtydliga gärna för oss som inte är så hemma på beskattningar och tillhörande termer!

  Mvh
  Erik

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 11, 2006

  Hej Rally!

  Kolla

  Skatteverkets allmänna råd 2005

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/allmannarad2006/05/skva200532inkska.4.dfe345a107ebcc9baf80003592.html

  samt

  Allmänna råd 2004:38 avsnitt 2.3

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/allmannarad2006/04/skva200438inkska.4.18e1b10334ebe8bc8000691.html

  Det finns också tabeller för beräkning av bostadsförmån att användas för beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Karl
  mar 30, 2008

  Hej!

  Funderar också på att låta bolaget äga villan och betala hyra för att bo i den.

  I mitt fall skulle i då bolaget köpa huset utan att låna pengar och jag skulle kunna lösa mina bolån.
  Det blir inga fördelar med att bolaget då kan betala nya vitvaror, snickeritjänster och ev. möbler? (man måste väl kunna hyra ut en möblerad villa?)

  Eller tänker jag fel? 

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 01, 2008

  Hej Karl!

  Även om Du accepterar förmånsbeskattningen som blir extra hög om villan är möblerad av bolaget, så får Du en dag dubbelbeskattning om villan stiger i värde. Det kan t.o.m. bli inkomst av tjänst om det vill sig illa (3:12-beskattning)

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  aktieinfo
  jun 07, 2008

  Hej! Det är svårt att räkna ut bostadsförmån... Vill därför konkretisera frågan.

  Lgh 70 kvm. Inköpspris 4 900 000 kr. 90% belåning (4 400 000 kr). 5% ränta = 220 500kr/år. 0 kr amort. 1161 kr/mån hyra =13932 kr/år. Försäkr. 3000 kr. Värme ingår. Hushållsel bet. privat.

  Bostadsförmån AB Sthl = 956x70= 66 920 kr
  Bostadsförmån Individ enlg tab.= 70x800*x(100+29%)= 72 240 kr
  *800kr/kvm(kan vara lite lågt...) (Skatt (29%). 16 240 kr)

  Egenavg. (ska de läggas på ftg bostadsförm?)= 19 721 kr

  Min fråga är ftgs kostnaden för bostadsförmån får den räknas av från vinsten? Om det sker ser kalkylen ut så här:

  Ftgs kostnad:
  -220 500 Ränta
  - 13 932 Hyra
  - 66 920 Bostadsförmån
  - 19 721 Egenavgift
  - 3 000 Försäkring
  -----------------------
  -324 073 (som kan dras från vinsten)

  Individ
  - 16 240 Skatt

  Om detta stämmer så är ju bostadsförmån väldigt förmånligt. Kostnaden för bostaden blir ju 16 240/år (dvs skatten) samt "lägre" vinst för bolaget som ger lägre bolagsskatt. Stämmer verkligen detta eller har jag missat något fundamentalt? Även om ftg bostadsförmån inte får räknas med blir det förmånligt i och med att räntekostnaden får dras av till 100% istället för 30%. Men som sagt jag kan ha missat något primärt och skulle vilja veta detta.

 1. anon
  Clas Ramert
  jun 20, 2008

  Hej Aktieinfo!

  Det är alltid svårt med kalkyler! Och jag vill inte själv påstå att jag är värdsmästare på sådana!

  Jag förutsätter att det är ett aktiebolag, som Du har och att Du själv är ensam ägare till det. Jag tror inte det är möjligt att ha bostadsförmån i en enskild näringsverksamhet (enskild firma).

  För det första är inte bostadsförmånvärdet avdragsgillt för bolaget.

  För det andra är inte bara skatten 16240 kr kostnad här. Om Du i stället för att ha bostadsförmån haft lön från bolaget så hade den blivit ganska hög.

  I stället bör kalkylen byggas upp på det sättet att Du gör en kostnadsberäkning för bolaget utan bostad. Därefter lägger Du in kostnaderna för en bostad i bolaget.

  På samma sätt gör Du en kalkyl för hur Din egen ekonomi ser ut utan respektive med bostaden i egen ägo.

  Slutligen gör Du jämförelser!

   

  Glöm dock inte vad jag ovan anfört bl.a. om värdestegring. Det finns därutöver en del obehagliga specialregler för bostäder i bolag. 

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  aktieinfo
  jun 21, 2008

  Tack för svaret, jag anade att det var någonting som jag inte räknat med. Det verkade för bra helt enkelt... och det var det ju :). Jag sitter på bostadsrätten privat men föreningen godkänner juridisk person så jag funderade på om det skulle vara ett alternativ att överlåta allt till ett AB. Nu får jag fundera lite extra om jag flyttar ut och det får bli kontor istället.

 1. anon
  volfram
  jan 20, 2009

  Hej.

  Hur kan du tolka IL på så sätt att en förpackning av en tillgång i ett dotterbolag kan beskattas som om det sålts till marknadspris,,? Säljer du över fatigheten till ett dotterbolag till bokfört värde blir skatten noll sedan säljer du bolaget och kan då tanka in vinsten från försäljningen skattefritt upp i moderbolaget. Dvs en enkel förpackning av en tillgång. Menar du att detta förfarande är riskabelt/fel,,,?

   

  /Volfram

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 05, 2009

  Hej Volfram!

  Kanske har jag uttryckt mig otydligt men här är nog bestämmelsen Du söker (25a kap. 25 §):

   "Bostäder i fåmansföretag

  25 §  Om ett företag som anges i 3 § eller ett moderföretag till detta är ett fåmansföretag, och företaget avyttrar en delägarrätt som avses i 3 § och det företag som delägarrätten hänför sig till eller ett dotterföretag till detta äger en fastighet som någon gång under de tre åren närmast före avyttringen till huvudsaklig del har använts som bostad för en delägare i det säljande företaget eller i moderföretaget eller för en närstående till en sådan delägare, gäller följande. Det företag som innehar fastigheten ska vid avyttringen av delägarrätten anses ha avyttrat och åter förvärvat fastigheten för ett pris som motsvarar dess marknadsvärde.
  Bestämmelserna i första stycket tillämpas bara om
  - fastighetens marknadsvärde överstiger dess skattemässiga värde,
  - ersättningen vid avyttringen av delägarrätten inte ska tas upp enligt bestämmelsen om skalbolagsbeskattning i 9 §, eller
  - den avyttrade delägarrätten inte är marknadsnoterad.
  Om avyttringen inte leder till att ett väsentligt inflytande i det företag som äger fastigheten går över till någon annan tillämpas första stycket bara om det föreligger särskilda omständigheter.
  Vad som sägs i denna paragraf i fråga om en fastighet gäller även en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna lägenheten huvudsakligen har använts på sätt som avses i första stycket."

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  StigC
  apr 02, 2009

   Ett problem med att äga bostaden i ett bolag är den rent civilrättsliga. Går bolaget av någon orsak på pumpen så står du utan bostad. 

  Men om du äger huset privat så är det mycket svårare för kronofogden att ta det ifrån dig.

   

  Stig

  Stig C

 1. anon
  Ern
  jul 02, 2011

  Hej forumet

  Har några frågor om bostadsförmån av villa.

  Arbetsgivare köper villa och hyr ut till anställd.

  1, Får bolaget avdrag för alla kostnader avseende fastigheten och dess skötsel, gräsklippare, ränta på lån, el mm

  2, Anställd tar upp bostadsförmån enligt schablon.

  3, Anställd har option att köpa fastigheten av bolaget till inköpspris.

  4, Om anställd tar upp lån av bolaget och köper fastigheten privat kan KFM utmäta fastigheten när anställd har skatteskuld och andra skulder.

 1. anon
  SSS
  aug 16, 2012

  Vad sägs om följande scenario:

  Man bildar ett särskilt AB för fastighetsförvaltning och betalar marknadshyra. Hur stark är skyddet från utmätning av KFM när privatpersonen har skulder?