En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej


Jag och min sambo har registrerat en frisörsalong. Vi kommer att driva denna verksamhet i en fristående byggnad på 50 kvm som ingår i vårt ordinarie boende och som finns på vår tomt. Lokalen har tidigare varit en gästbostad men är nu omgjord till salong. Vad är skattetekniskt bäst för oss, att registrera den som näringsfastighet eller att låta den stå kvar som privatbostad? Vilka avdrag får vi göra på respektive alternativ?


 


MVH


 


Paul


 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    mar 15, 2013

    Hej,

    Det går inte att svara kortfattat med någon större precision men i princip kan följande antas gälla. Frisörsalongen verkar vara ett handelsbolag. Handelsbolaget blir hyresgäst i den fristående byggnaden som är en privatbostadsfastighet. Den övergår till att bli en näringsfastighet när frisörsalongen sätts igång. Privatbostad kan dock fortsätta att vara privatbostad under det kalenderår då ändring sker och det efterföljande året om ägaren begär det. I så fall ska marknadsmässig hyra från handelsbolaget tas upp i inkomstslaget kapital och skäligt avdrag göras för kostnader. Det bör innebära att avdrag ska medges för räntekostnader och sådana driftskostnader som kan hänföras till den fristående byggnaden. En fördel med detta kan vara att nettot beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. Skatten i inkomstslaget näringsverksamhet inklusive egenavgifter blir väsentligt högre. Andra året efter ändringsåret blir fastigheten obönhörligen en näringsfastighet. Då kan det övervägas om frivillig skattskyldighet till moms för fastigheten.