En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

8-1246740

Skatteverkets remissvar - 19 oktober, 2021 - 12:30
Kategorier: Allmäna nyheter

Skattesats

Skatterättsnämnden - 18 oktober, 2021 - 15:51
Tillträde till klätterbanor har ansetts omfattas av reducerad skattesats.

8-1208026

Skatteverkets remissvar - 15 oktober, 2021 - 10:18
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1240967

Skatteverkets skrivelser - 12 oktober, 2021 - 17:33
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1100741

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2021 - 14:16
Kategorier: Allmäna nyheter

Avdrag för kostnader?

Skatterättsnämnden - 12 oktober, 2021 - 13:37
Ett antal vattenkraftsproducenter har gemensamt bildat ett bolag vars syfte är att finansiera miljöåtgärder avseende vattenkraften. Avdragsrätt har ansetts föreligga för medel som producenterna betalar till bolaget och bolaget har bedömts vara skattskyldigt för mottagna medel. Avdragsrätt har även ansetts föreligga för de medel som bolaget i sin tur betalar ut till ersättningsberättigade producenter och producenterna har ansetts vara skattskyldiga för mottagna medel.

Förslag om avskaffad reklamskatt till riksdagen

Finansdepartementets pressmeddelanden - 12 oktober, 2021 - 12:44

Publicerad 12 oktober 2021

Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa reklamskatten från och med nästa år. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Förslaget aviserades i regeringens budget för 2022.

Omkring 3 000 organisationer och företag betalar i dag reklamskatt, däribland omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar ungefär 45 miljoner kronor i reklamskatt per år.

Regeringen har tidigare sänkt reklamskatten i olika steg. Senast i budgetpropositionen för 2020, då skattesatsen sänktes och gränsen för redovisningsskyldighet höjdes.

Genom avskaffandet tillmötesgår regeringen ett tillkännagivande från riksdagen från 2002 om att reklamskatten ska avskaffas på sikt i mån av ekonomiskt utrymme.

Förslaget beräknas leda till ca 100 miljoner kronor i minskade skatteintäkter per år.

Reklamskatt är en skatt som tas ut på bland annat annonser i fysiska reklamblad, idrottskläder och affischer. Det tas inte ut någon reklamskatt för annonser och reklam på internet, i dagstidningar eller i tv och radio. Inte heller för skärmar som visar reklam utgår någon reklamskatt.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-543 61 59
e-post till Linda Romanus

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1215787

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2021 - 12:34
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1228715

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2021 - 12:30
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1171929

Skatteverkets remissvar - 11 oktober, 2021 - 16:59
Kategorier: Allmäna nyheter

XX

Skatteverkets allmänna råd - 11 oktober, 2021 - 14:07
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1248023

Skatteverkets remissvar - 8 oktober, 2021 - 15:03
Kategorier: Allmäna nyheter

Förslag till riksdagen om enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort

Finansdepartementets pressmeddelanden - 5 oktober, 2021 - 17:24

Publicerad 05 oktober 2021

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen om att förenkla skattereglerna för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. I och med regeländringen ska exempelvis tillfälligt inhyrd personal som hjälper till vid en skogsbrand inte behöva betala skatt på ersättningar för mat och boende under uppdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2022.

Förslaget består av två delar och innebär att personal som hyrs in för tillfälliga uppdrag och anställningar på annan ort ska kunna få ersättning för exempelvis mat och boende skattefritt, enligt samma princip som gäller för tjänsteresor.

Den ena delen av förslaget rör de som är tillfälligt anställda hos en statlig myndighet, region, kommun eller kommunalförbund för att delta i en insats vid en specifik händelse i form av olycka, kris, krig, krigsfara eller annan liknande situation. I dessa fall ska den anställde anses ha sitt tjänsteställe i bostaden och därmed kunna få skattefri ersättning för merkostnader upp till ett visst schablonbelopp.

Den andra delen av förslaget gäller när ett företag hyr in personal för en tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort. Även i dessa fall ska den anställde kunna få skattefri ersättning för merkostnader upp till ett schablonbelopp förutsatt att anställningen eller uppdraget pågår i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången på kostnadsersättning för arbete som utförs efter den 31 december 2021. Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 9 miljoner kronor 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-543 61 59
e-post till Linda Romanus

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Sidor