En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter ska ses över

Finansdepartementets pressmeddelanden - 8 december, 2023 - 18:57

Publicerad 07 december 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att se över Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter. Syftet är att öka tryggheten för den som lever med skyddade personuppgifter och skapa en förmedling av post hos Skatteverket som är effektiv och säker.

I dag lever cirka 28 000 personer med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering, en siffra som har ökat kraftigt de senaste åren. Det kan bland annat handla om personer som har utsatts för våld och hot i en nära relation, i arbetet eller i kriminella miljöer. Personer med sådana skyddade personuppgifter är generellt mycket oroliga och rädda för att vara förföljda eller för att deras personuppgifter ska avslöjas. Det är därför viktigt att förmedlingen av post till personer med skyddade personuppgifter fungerar på ett säkert sätt.

– Personer som har behov av skyddade personuppgifter befinner sig i väldigt utsatta situationer. Rädslan för att personuppgifterna ska röjas innebär en stark oro. Ingen ska känna sig osäker i sitt hem. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp om Skatteverkets postförmedling så att post kan förmedlas på ett säkert sätt utan risker för att skyddade uppgifter kan avslöjas, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I takt med att antalet personer med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering har ökat har även Skatteverkets förmedling av post ökat. Förra året hanterade Skatteverket ungefär en miljon försändelser – en dubbelt så stor volym jämfört med antalet försändelser under 2009. Förmedlingen är dock inte särskilt reglerad i lag. Mot denna bakgrund finns ett ökande behov av en trygg och säker hantering av post till personer med skyddade uppgifter.

En särskild utredare ska nu utreda om Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter bör regleras. Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 27 juni 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Ny chef för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli

Finansdepartementets pressmeddelanden - 16 november, 2023 - 17:09

Publicerad 16 november 2023

Regeringen har i dag fattat beslut om att anställa tf. kammarrättslagmannen Eva Östman Johansson som chef för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli fr.o.m. den 15 januari 2024 t.o.m. den 14 januari 2030.

Eva Östman Johansson har en gedigen domstolsbakgrund i samtliga instanser med inriktning på skatterätt och arbetar för närvarande som tf. kammarrättslagman i Stockholm.

Om Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden

Skatterättsnämndens uppgift är att lämna förhandsbesked i fråga om vissa skatter och avgifter. Syftet är att ge ett företag eller en privatperson ett besked om hur en framtida transaktion kommer att beskattas och att påskynda prejudikatbildningen på skatteområdet. Förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Forskarskattenämndens uppgift är att avseende ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner pröva om de förutsättningar för skattelättnader som anges i lag är uppfyllda.

Kansliet bereder ärendena inför nämndernas beslut. Kanslichefen leder och styr kansliet.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Skatteverket ska underrätta dig om någon anmält flytt till din adress

Finansdepartementets pressmeddelanden - 6 november, 2023 - 16:59

Publicerad 02 november 2023

Regeringen har i dag gett Skatteverket i uppdrag att införa en tjänst som underrättar dig när någon försöker registrera sig på din adress. Syftet med förslaget är att öka den grundläggande tryggheten i samhället och motverka att felaktig folkbokföring utnyttjas för välfärdsbrottslighet.

Kriminaliteten breder ut sig i samhället och folk känner sig inte trygga i sina egna hem längre. Samtidigt finns det personer som medvetet vill fuska med folkbokföringen för att missbruka välfärdsförmåner. En korrekt folkbokföring är en nyckel för att minska fusket i välfärdssystemen och bekämpa kriminaliteten. Regeringen tar därför nu nya steg för att förbättra folkbokföringen.

– Många av våra system bygger på tillit. Vi har under lång tid varit naiva i det och det här borde ha gjorts för flera år sedan. Uppdraget är en liten del i en stor palett av åtgärder vi gör för att minska fel och fusk i folkbokföringen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Fusket med folkbokföringsuppgifter är en avgörande faktor i den organiserade brottslighetens verksamhet. Detta är ett steg i rätt riktning för staten att bekämpa välfärdsbrottsligheten och återta kontrollen över folkbokföringen, säger justitieutskottets ordförande Richard Jomshof.

– Det är bra att denna ändring görs, eftersom felaktiga registreringar på senare år visat sig vara ett problem. Självklart ska var och en ha rätt att veta om någon vill registrera sig på din bostad, säger Martin Melin, skattepolitisk talesperson för Liberalerna. 

Uppdraget innebär att Skatteverket ska underrätta den person som är folkbokförd på en viss fastighet, och i förekommande fall lägenhet, om att en annan person har anmält flytt dit. Den redan folkbokförda personen ska sen kunna lämna synpunkter på flyttanmälan innan Skatteverket fattar ett beslut. Det bidrar till en ökad trygghet och en högre kvalitet på bosättningsuppgifter i folkbokföringen.

Uppdraget ska redovisas senast den 5 augusti 2024.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Sidor