En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

 8-793901

Skatteverkets remissvar - 26 februari, 2021 - 16:42
Kategorier: Allmäna nyheter

8-611462

Skatteverkets remissvar - 22 februari, 2021 - 17:56
Kategorier: Allmäna nyheter

8-658203

Skatteverkets remissvar - 22 februari, 2021 - 17:51
Kategorier: Allmäna nyheter

8-770245

Skatteverkets remissvar - 22 februari, 2021 - 17:47
Kategorier: Allmäna nyheter

8-644652

Skatteverkets remissvar - 22 februari, 2021 - 17:33
Kategorier: Allmäna nyheter

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar med ytterligare en månad

Finansdepartementets pressmeddelanden - 20 februari, 2021 - 10:56

Publicerad 19 februari 2021

Möjligheten för företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning att skjuta upp sina skatteinbetalningar utvidgas än en gång. I en promemoria som Finansdepartementet i dag skickar ut på remiss föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till. Dessutom sänks nivån på anståndsavgiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den 5 februari 2021 infördes nya bestämmelser om tillfälliga anstånd. Ändringarna innebar en kraftig förstärkning av det aktuella likviditetsstödet. Samtidigt befinner sig delar av det svenska näringslivet fortfarande i en allvarlig situation. Därför föreslås nu ytterligare anpass­ningar av regelverket om tillfälliga anstånd.

I dag får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbets­givaravgifter beviljas för högst sex redovisningsperioder. Nytt är att anstånd för sådana skatter och avgifter föreslås kunna beviljas för ytterligare en redovisningsperiod, det vill säga för högst sju redovisningsperioder.

I promemorian föreslås även att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Det innebär bland annat att fler företag som har startats under 2020 får möj­lighet att ta del av likviditetsstödet. Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari-december 2020. Förslaget innebär alltså att ytterligare en valbar månad läggs till. Detta gäller avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis. Möjligheter att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.  

Även den så kallade anståndsavgiften sänks. Enligt gällande regler tas en avgift ut med 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats. I promemorian föreslås i huvudsak att nivån på anstånds­avgiften ska sänkas till 0,1 procent för anstånd som har beviljats efter den 5 februari 2021. Tillsam­mans med kostnadsräntan innebär detta en kreditkostnad som motsvarar en avdragsgill årsränta på 3,1 procent för aktiebolag, det vill säga samma nivå som följer av de bestämmelser som gällde före den 5 februari 2021.

Hittills har omkring 45 000 företag beviljats anstånd med sammanlagt ca 43 miljarder kronor enligt de tillfälliga reglerna. Samtidigt har ca 18 miljarder återbetalats så här långt. Sedan utvidgningen den 5 februari 2021 har ytterligare anstånd om ca 4,5 miljarder beslutats.

Promemorian skickas nu ut på remiss till den 5 mars 2021. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i en kommande ändringsbudget och föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förlängning av slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Finansdepartementets pressmeddelanden - 19 februari, 2021 - 16:44

Publicerad 19 februari 2021

Skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska förlängas. Även den slopade förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 1 000 kronor förlängs. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet skickar på remiss. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Folkhälsomyndigheten råder alltjämt till att hålla avstånd i kollektiv­trafiken och undvika resor i rusningstid i syfte att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Därför föreslås nu att den tillfälliga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska fortsätta att gälla. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från 1 januari 2021 och omfattar alla yrkesgrupper och i hela landet.

I promemorian föreslås även att möjligheten för arbetsgivare att skattefritt ge gåvor till sina anställda upp till ett värde på 1 000 kr per anställd förlängs. Syftet är att öka efterfrågan på varor och tjänster och på så sätt lindra de inkomstbortfall som många företag drabbas av under den pågående pandemin, men även bidra till den ekonomiska återhämtningen. Till exempel kan anställda få presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet. Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021.

För att underlätta administrationen kommer båda skattelättnaderna gälla hela beskattningsåret, alltså till utgången av 2021.

Förslagen skickas nu på remiss till den 12 mars 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-663400

Skatteverkets remissvar - 19 februari, 2021 - 15:33
Kategorier: Allmäna nyheter

8-676277

Skatteverkets remissvar - 16 februari, 2021 - 11:12
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor