En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

8-1754088

Skatteverkets remissvar - 29 juni, 2022 - 15:26
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1768835

Skatteverkets skrivelser - 29 juni, 2022 - 10:03
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1656635

Skatteverkets remissvar - 29 juni, 2022 - 09:57
Kategorier: Allmäna nyheter

Nya åtgärder mot penningtvätt: Förslag mot illegal valutaväxling

Finansdepartementets pressmeddelanden - 28 juni, 2022 - 16:08

Publicerad 28 juni 2022

Regeringen har idag presenterat förslag till skärpt reglering av finansiella institut, exempelvis valutaväxlare, i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa förslag skickas nu ut på remiss.

Verksamheter som hanterar stora summor i kontanter har en hög risk att utnyttjas för penningtvätt. Uppgifter som polisen fått från avkrypteringen av kommunikationstjänsten Encrochat talar för att ca 150 miljoner kronor kunde tvättas hos fem valutaväxlare inom loppet av bara ett par månader.

Förslaget innebär bland annat att det införs ett lämplighetskrav för de som bedriver valutaväxling och att det inte ska vara möjligt att bedriva verksamhet utan att ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Vidare ges Finansinspektionen utökade sanktionsmöjligheter gentemot de som inte sköter sig.

- Vi måste stoppa knarkpengarna, och valutaväxlare har visat sig spela en central roll för att tvätta svarta pengar. Det här förslaget är därför ett viktigt steg i regeringens arbete för att knäcka gängen, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1768835

Skatteverkets skrivelser - 28 juni, 2022 - 14:50
Kategorier: Allmäna nyheter

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Finansdepartementets pressmeddelanden - 27 juni, 2022 - 17:52

Publicerad 27 juni 2022

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om sänkt skatt för personer som är över 65 år och som fortsätter att arbeta.

De senaste åren har det gjorts ett stort antal förstärkningar av det ordinarie jobbskatteavdraget, samtidigt som någon skattereduktion för äldre som arbetar inte har gjorts. För att säkerställa en rättvis beskattning för personer som väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder föreslås i promemorian sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.

Förslaget innebär att ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Förslaget har en offentligfinansiell effekt på -770 miljoner kronor och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1608784

Skatteverkets remissvar - 27 juni, 2022 - 12:05
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1682719

Skatteverkets remissvar - 27 juni, 2022 - 11:49
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1750821

Skatteverkets remissvar - 27 juni, 2022 - 11:39
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1755806

Skatteverkets skrivelser - 23 juni, 2022 - 14:34
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor