En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden bekräftar att gåva av aktier mellan personer i nära släktskap med varandra kan vara skattefri under vissa förutsättningar

I slutet av april i år kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (se Dnr 87-23/D) där tre personer ägde 1/3 vardera av andelarna i ett bolag som indirekt ägdes av det gemensamma holdingbolaget. Samtliga arbetade heltid i bolaget och samtliga hade tagit ut samma inbördes lön under alla år. Rättsfrågan som ställdes på sin spets var huruvida en överlåtelse av aktier i form av gåva från givaren till de två andra delägarna, tillika släkt och i nära relation med givaren, skulle utgöra en skattepliktig transaktion för mottagarna.

Blog om: 

Missnöjd med Din redovisningsbyrå?

 

Är Du missnöjd Din redovisningsbyrå?

Om så är fallet, kanske Du skulle pröva Skattepunkten’s Office Services?

Skattepunkten’s Office Services AB är en redovisningsbyrå som bildades 2015 som komplement till vår skatterådgivning. Den har blivit en succé och omsätter nu mer än skatterådgivningen. Vi strävar efter kvalité!

Blog om: 

3:12 regler: Har du säkerställt att ditt totala löneuttag i bolaget under 2023 uppfyller kraven enligt lönespärren?

Nu närmar sig årsskiftet och det innebär att jag kommer att låta som en repad skiva i år igen. Fåmansföretagare, har ni kontrollerat det totala löneuttaget i ert bolag under inkomstår 2023? Många förstår säkert poängen vid det här laget, men för att förtydliga så tänker jag på de skattemässigt gynnsamma 3:12-reglerna för fåmansbolag. I dessa tider, före årsskiftets inträde, bör nämligen varje delägare i ett fåmansföretag som planerar att ta ut en utdelning nästa år fråga sig om löneuttaget är tillräckligt stort under 2023.

Blog om: 

Riskerar du att drabbas av skattetillägg till följd av Pandoraläckan? Självrätta senast den 29 februari 2024 så kan du undgå skattetillägg

Skatteverket offentliggjorde en generell kontroll den 12 december 2023 med anledning av ny information från den så kallade Pandoraläckan.

Den generella kontrollen omfattar beskattningsåren 2018, 2019, 2020 och 2021.

Blog om: 

Skattepunkten deltog i årets ETL Global konferens 2023 i Berlin

Skattepunkten har återigen haft nöjet att närvara på årets ETL Global konferens. Årets arrangemang hölls i Berlin under dagarna 26–28 oktober.  

ETL Global är en organisation som strävar efter att sammanföra företag över hela världen inom redovisnings- och skattesektorn. Ni kan läsa mer om ETL här.

Blog om: 

Hur beskattas ett aktiebolag för kryptovalutahandel?

Jag har tidigare skrivit en artikel som berört handel med kryptovalutor som vidtas av en privatperson där beskattning sker i inkomstslaget kapital. I det följande ska jag redogöra för de regler som gäller handel med kryptovalutor inom ett svenskt aktiebolag.

Blog om: 

Varning!

Det har kommit till vår kännedom att bedragare inom handel med kryptovaluta har använt sig av Skattepunktens postadress i Fiskebäcks Hamn, Västra Frölunda. Tyvärr! De vill få sin hemsida att se seriös ut och använder oss som verktyg att uppfylla detta syfte. Men detta är falskt!

Vill du arbeta som vår redovisningsekonom?

Skattepunkten söker redovisningsekonom - tipsa gärna Dina vänner, om Du inte är intresserad själv!

Vi söker en redovisningsekonom med stort intresse för datorer och system.

Placering: Helst Fiskebäcks Hamn Göteborg men även Stockholm skulle kunna bli aktuellt.

Tillträde: Snarast

Utbildning: Redovisningsekonom eller motsvarande samt helst någon it-utbildning.

Erfarenhet: Kan vara nyutexaminerad men helst några års erfarenhet.

Språk: Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift), gärna även andra språk

3:12 regler: Har du säkerställt att ditt totala löneuttag i bolaget under 2022 uppfyller kraven enligt lönespärren?

Nu närmar sig årsskiftet med stormsteg. För många har det säkert varit ett år som nalkats av både framgångar och motgångar, glädje och tårar likt de år som redan passerat. Många av er ser säkert också fram emot att ta en paus från det hårda arbetslivet och njuta av den frid som julledigheten bringar. Det finns dock en grupp i samhället som troligtvis inte kommer att få någon julefrid om ställning och relevanta åtgärder inte tas i en viktig fråga. Fåmansföretagare, har ni kontrollerat det totala löneuttaget i ert bolag under inkomstår 2022?

Blog om: 

The right to self-correct unreported income for individuals and companies with an Estonian E-residency will be terminated from 1st of September 2022 - Be smart! Self-correct before this date!

Companies and individuals who have submitted incorrect income tax returns can submit self-corrections to the Swedish Tax Agency in order to avoid paying tax surcharges for providing false information. A self-correction measure is only possible during a six-years period calculated retroactively from the current fiscal year.

Rätten att självrätta på eget initiativ går förlorad för privatpersoner och företag med e-residency i Estland från den 1 september 2022 – passa på innan det är försent!

Företag och privatpersoner som lämnat felaktiga uppgifter i sina deklarationer kan lämna in självrättelser till Skatteverket upp till sex år bakåt i tiden och därmed undgå att betala skattetillägg. För att rättelsen ska kunna godtas som en självrättelse krävs att vederbörande bland annat gör det innan Skatteverket har initierat en utredning och inom den angivna tidsfristen i det fall Skatteverket har offentliggjort en generell kontroll.

Stora kapitalförluster i deklarationen med anledning av kryptovalutahandel leder inte alltid till hög skatteåterbäring för privatpersoner

Under mitt arbete med kryptovalutahandel har jag stött på åtskilliga privatpersoner som på förhand olyckligtvis haft föreställningen att stora kapitalförluster vid handel med kryptovalutor leder till höga skatteåterbäringar i samband med att förlusterna deklareras. En gemensam nämnare för denna föreställning verkar vara att det råder en missuppfattning mellan begreppen ”avdrag för kapitalförluster” och avdrag i form av en ”skattereduktion för underskott av kapital”.

Blog om: 

Nyhetsbrev Maj-Juni 2022

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

* Nya regler för arbetsresor
* Förslag på höjda skatter på tobak och alkohol
* Sommarjobbare behöver i vissa fall inte betala inkomstskatt

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Sverige har från och med 1 juni ett avtal om social trygghet med Japan som kan komma att påverka just Dig

Sverige har sedan länge slutit avtal om social trygghet (konventioner) med ett antal länder. Dessa konventioner är normalt överordnade den svenska lagstiftningen. För att nämna en betydelsefull konvention som figurerat i svensk lagstiftning och rättstillämpning sedan 1985 är konventionen mellan USA och Sverige gällande pensionsförmåner. Efter flera års förhandling så har nu Sverige även slutit ett avtal med Japan om social trygghet likt den konvention som finns med USA.

Redovisningsekonom och Administratör (tillsvidareanställning)

Tjänsten har blivit tillsatt.

Blog om: 

Vill du arbeta hemifrån som redovisningskonsult?

Skattepunkten Office Services AB söker med jämna mellanrum efter redovisningskonsulter för att kunna fortsätta sin tillväxtsresa.

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Våra medarbetare finns på olika orter och arbetar i sina hem med några få undantag. Företagets kontor finns i Göteborg och där arbetar undertecknad.

Vi har en gemensam telefonväxel. Vi har daglig kontakt med varandra via telefon, mejl och videosamtal. Kontakterna med klienterna sköts också mest via telefon,mejl och videosamtal.

Blog om: 

Vill Du jobba som IT ansvarig och Redovisningsekonom?

Tjänsten har blivit tillsatt.

Blog om: 

Du missar väl inte våra nyhetsbrev? Här är en efterpublicering av nyhetsbrevet för januari 2022

Vi skickade nyligen ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar gällande skattenyheter från Finansdepartementet, Skatteverket och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet. Men lägg hellre upp dig som medlem på skatter.se, så får du nyhetsbrevet i din inkorg omedelbart.

Blog om: 

Arbeta som redovisnings- eller skattekonsult?

Vill du jobba hemifrån som redovisnings- eller skattekonsult?

Skattepunkten AB söker med jämna mellanrum efter konsulter för att kunna fortsätta vår tillväxtsresa.

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Våra medarbetare finns på olika orter och arbetar i sina hem med några få undantag. Företagets kontor finns i Göteborg och där arbetar undertecknad.

Nyhetsbrev September - Oktober 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort
 • Förslag på avskaffad reklamskatt till riksdagen
 • Skattereduktion för företag som köper inventarier under 2021

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

 

Nyhetsbrev augusti 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Avdragsrätt för kontorsutrustning som placeras i de anställdas hem
 • Skattekonsekvenser i samband med återbetalning av boandelslån
 • Momsfri eller momspliktig sjukvård?

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

 

Nyhetsbrev 18 juni 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om tillfälligt lägre arbetsgivareavgift för unga under sommaren
 • Förbättrade regler för personaloptioner
 • Nya regler kring samordningsnummer

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 7 maj 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om nya skattelättnader för förmånscyklar
 • Nu kan företag ansöka om omställningsstöd för april 2021
 • Tjänster som tillhandhålls inom trossamfundet Svenska kyrkan ska inte inkomstbeskattas

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 5 maj 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om ny skattereduktion vid reperation/underhåll​​
 • Förslag om ändring av 3:12-reglerna
 • Stöd för korttidsarbete förlängs

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 23 december 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Omställningsstödet förlängs för enskilda näringsidkare och handelsbolag​​
 • Förslag till skattereduktion för investeringar  i inventarier
 • Skattereduktion för grön teknik – hyra och leasing utgör inte materialkostnad

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Sidor