En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Varning!

Det har kommit till vår kännedom att bedragare inom handel med kryptovaluta har använt sig av Skattepunktens postadress i Fiskebäcks Hamn, Västra Frölunda. Tyvärr! De vill få sin hemsida att se seriös ut och använder oss som verktyg att uppfylla detta syfte. Men detta är falskt!

Vill du arbeta som vår redovisningsekonom?

Skattepunkten söker redovisningsekonom - tipsa gärna Dina vänner, om Du inte är intresserad själv!

Vi söker en redovisningsekonom med stort intresse för datorer och system.

Placering: Helst Fiskebäcks Hamn Göteborg men även Stockholm skulle kunna bli aktuellt.

Tillträde: Snarast

Utbildning: Redovisningsekonom eller motsvarande samt helst någon it-utbildning.

Erfarenhet: Kan vara nyutexaminerad men helst några års erfarenhet.

Språk: Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift), gärna även andra språk

3:12 regler: Har du säkerställt att ditt totala löneuttag i bolaget under 2022 uppfyller kraven enligt lönespärren?

Nu närmar sig årsskiftet med stormsteg. För många har det säkert varit ett år som nalkats av både framgångar och motgångar, glädje och tårar likt de år som redan passerat. Många av er ser säkert också fram emot att ta en paus från det hårda arbetslivet och njuta av den frid som julledigheten bringar. Det finns dock en grupp i samhället som troligtvis inte kommer att få någon julefrid om ställning och relevanta åtgärder inte tas i en viktig fråga. Fåmansföretagare, har ni kontrollerat det totala löneuttaget i ert bolag under inkomstår 2022?

Blog om: 

The right to self-correct unreported income for individuals and companies with an Estonian E-residency will be terminated from 1st of September 2022 - Be smart! Self-correct before this date!

Companies and individuals who have submitted incorrect income tax returns can submit self-corrections to the Swedish Tax Agency in order to avoid paying tax surcharges for providing false information. A self-correction measure is only possible during a six-years period calculated retroactively from the current fiscal year.

Rätten att självrätta på eget initiativ går förlorad för privatpersoner och företag med e-residency i Estland från den 1 september 2022 – passa på innan det är försent!

Företag och privatpersoner som lämnat felaktiga uppgifter i sina deklarationer kan lämna in självrättelser till Skatteverket upp till sex år bakåt i tiden och därmed undgå att betala skattetillägg. För att rättelsen ska kunna godtas som en självrättelse krävs att vederbörande bland annat gör det innan Skatteverket har initierat en utredning och inom den angivna tidsfristen i det fall Skatteverket har offentliggjort en generell kontroll.

Stora kapitalförluster i deklarationen med anledning av kryptovalutahandel leder inte alltid till hög skatteåterbäring för privatpersoner

Under mitt arbete med kryptovalutahandel har jag stött på åtskilliga privatpersoner som på förhand olyckligtvis haft föreställningen att stora kapitalförluster vid handel med kryptovalutor leder till höga skatteåterbäringar i samband med att förlusterna deklareras. En gemensam nämnare för denna föreställning verkar vara att det råder en missuppfattning mellan begreppen ”avdrag för kapitalförluster” och avdrag i form av en ”skattereduktion för underskott av kapital”.

Blog om: 

Nyhetsbrev Maj-Juni 2022

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

* Nya regler för arbetsresor
* Förslag på höjda skatter på tobak och alkohol
* Sommarjobbare behöver i vissa fall inte betala inkomstskatt

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Sverige har från och med 1 juni ett avtal om social trygghet med Japan som kan komma att påverka just Dig

Sverige har sedan länge slutit avtal om social trygghet (konventioner) med ett antal länder. Dessa konventioner är normalt överordnade den svenska lagstiftningen. För att nämna en betydelsefull konvention som figurerat i svensk lagstiftning och rättstillämpning sedan 1985 är konventionen mellan USA och Sverige gällande pensionsförmåner. Efter flera års förhandling så har nu Sverige även slutit ett avtal med Japan om social trygghet likt den konvention som finns med USA.

Redovisningsekonom och Administratör (tillsvidareanställning)

Tjänsten har blivit tillsatt.

Blog om: 

Vill du arbeta hemifrån som redovisningskonsult?

Skattepunkten Office Services AB söker med jämna mellanrum efter redovisningskonsulter för att kunna fortsätta sin tillväxtsresa.

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Våra medarbetare finns på olika orter och arbetar i sina hem med några få undantag. Företagets kontor finns i Göteborg och där arbetar undertecknad.

Vi har en gemensam telefonväxel. Vi har daglig kontakt med varandra via telefon, mejl och videosamtal. Kontakterna med klienterna sköts också mest via telefon,mejl och videosamtal.

Blog om: 

Vill Du jobba som IT ansvarig och Redovisningsekonom?

Tjänsten har blivit tillsatt.

Blog om: 

Du missar väl inte våra nyhetsbrev? Här är en efterpublicering av nyhetsbrevet för januari 2022

Vi skickade nyligen ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar gällande skattenyheter från Finansdepartementet, Skatteverket och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet. Men lägg hellre upp dig som medlem på skatter.se, så får du nyhetsbrevet i din inkorg omedelbart.

Blog om: 

Arbeta som redovisnings- eller skattekonsult?

Vill du jobba hemifrån som redovisnings- eller skattekonsult?

Skattepunkten AB söker med jämna mellanrum efter konsulter för att kunna fortsätta vår tillväxtsresa.

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Våra medarbetare finns på olika orter och arbetar i sina hem med några få undantag. Företagets kontor finns i Göteborg och där arbetar undertecknad.

Nyhetsbrev September - Oktober 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort
 • Förslag på avskaffad reklamskatt till riksdagen
 • Skattereduktion för företag som köper inventarier under 2021

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

 

Nyhetsbrev augusti 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Avdragsrätt för kontorsutrustning som placeras i de anställdas hem
 • Skattekonsekvenser i samband med återbetalning av boandelslån
 • Momsfri eller momspliktig sjukvård?

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

 

Nyhetsbrev 18 juni 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om tillfälligt lägre arbetsgivareavgift för unga under sommaren
 • Förbättrade regler för personaloptioner
 • Nya regler kring samordningsnummer

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 7 maj 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om nya skattelättnader för förmånscyklar
 • Nu kan företag ansöka om omställningsstöd för april 2021
 • Tjänster som tillhandhålls inom trossamfundet Svenska kyrkan ska inte inkomstbeskattas

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 5 maj 2021

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om ny skattereduktion vid reperation/underhåll​​
 • Förslag om ändring av 3:12-reglerna
 • Stöd för korttidsarbete förlängs

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 23 december 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Omställningsstödet förlängs för enskilda näringsidkare och handelsbolag​​
 • Förslag till skattereduktion för investeringar  i inventarier
 • Skattereduktion för grön teknik – hyra och leasing utgör inte materialkostnad

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 2 december 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Regeringen presenterar förlängda krisåtgärder för företag med anledning av Coronapandemin​​
 • Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
 • Utvidgad skyldighet för företag att göra skatteavdrag vid årsskiftet​

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 27 oktober 2020

Detta nyhetsbrev tar bland annat upp dessa intressanta ämnen:

 • Förlängt omställningsstöd
 • Avdragsförbud föreslås för ränteutgifter på skulder till företag upptagna på EU:s svarta lista
 • Kortare redovisningsperiod av mervärdesskatt vid särskilda skäl

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 25 september 2020

Detta nyhetsbrev tar upp dessa intressanta ämnen:

 • Förslag om skattefrihet för donerade måltider till anställda
 • Budgetproposition för 2021 lämnad till riksdagen
 • Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med miljöinvesteringar godkänns i vissa fall.

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Nyhetsbrev 23 september 2020

Detta nyhetsbrev tar upp dessa intressanta händelser:

 • Förslag om slopad uppskovsränta vid bostadsförsäljning
 • Förslag om förlängd tidsgräns för expertskattelättnad
 • Förstärkt FoU-avdrag
 • Höjd pension och sänkt skatt för pensionärer
 • Ny skattereduktion för privatpersoner som gör klimatsmarta investeringar

 

Hela nyhetsbrevet läser du via denna länk >>

Är kammarrätten skyldig att sakpröva en redan verkställd förvaltningsrättsdom vid bevissäkring som tvångsåtgärd?

Bevissäkring är en åtgärd som Skatteverket kan vidta för att med tvång eftersöka och omhänderta handlingar i den skattskyldiges verksamhetslokaler, t.ex. i en bostad om verksamheten bedrivs därifrån. Säkringen av bevis på detta sätt får inte genomföras utan att förvaltningsrätten gett sitt tillstånd. Frågan i målet gäller i vad mån den skattskyldige kan överklaga ett sådant beslut. När det är dags att överklaga har ju bevissäkringen ofta redan ägt rum.

Blog om: 

Sidor