En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

HEJ!!

Kan man få uppskov med sin reavinst vid köp av en bostad som vid kontraktstillfället är klassat till typkod 823 (specialenhet, vårdbyggnad) som under nästa år vid taxeringen kommar att taxeras om till en privatbostad, småhusenhet. Eller måste ersättningsbostaden redan vid kontraktstillfället vara 220 eller tomt?

 

Ändamålet är privatbostad redan vid köpet.

Fastigheten är i övrigt en "normal villafastighet" som ägts av ett företag tidigare och som nu säljs till en privatperson.

Tacksam för svar om någon vet

 

/Fundersam mäklare.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2007

  Hej Kristin!

  Den aktuella regeln lyder (inkomstskattelagen 47 kap. 5 §):

  "Med ersättningsbostad avses en tillgång i Sverige som vid förvärvet är 
  1. småhus med mark som är småhusenhet,
  2. småhus på annans mark,
  3. småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet,
  4. tomt om där uppförs ett småhus som avses i 1 eller 3, eller
  5. bostad i ett privatbostadsföretag."

  Som jag ser saken lämnar formuleringen inte stort utrymme. Jag tror det kan bli svårt att övertyga Skatteverket om att vårdbyggnaden kan anses vara småhusenhet vid förvärvet om den inte är taxerad som detta vid den tidpunkten. Om jag fått ett sådant ärende skulle jag dock ha argumenterat emot och sagt att ingen bostad utanför Sverige (men inom EES) kan vara taxerad som småhusenhet. Man borde i stället se begreppet småhusenhet som fristående från taxeringen.

  Mitt förslag är att Ni tar kontakt med Skatteverket. Ofta får man en mycket bättre behandling om man talar med dem i förväg än om de upptäcker något vid granskning eller revision. Kanske finns det också möjlighet att i all hast taxera om vårdbyggnaden före försäljningen.

  Hälsningar/Clas 

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB