En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har sålt hus för 2490000:-. Mäklararvode etc 175000:-. Det huset köpte jag för 600000:- och har lagt ner ca 500000:-. Jag gjorde alltså en vinst på 1215000:- Nu har jag köpt ett nytt hus för 2200000:-. Vad blir skatten? Kan jag få uppskov och i så fall på vilket belopp? /I

6 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 15, 2009

  Hej isalex04!

  Förmodligen blir skatten ungefär (tusental kr) : 22 % (2490 - 175 -600 - 500)= 22 % av 1215 = 267

  Du har dock inte lämnat tillräckligt med upplysningar för att jag skall kunna bedöma om avdraget med 500 är korrekt. Det måste röra sig om "ny- till- eller ombyggnad" alternativt "förbättrande reparationer" för att det skall vara avdragsgillt. Det är min spontana reflektion.  Du bör kunna få uppskov med större delen av beloppet. Du måste dock minska 1215 med skillnaden mellan 2490 och 2200 = 290. Uppskovsbeloppet blir då 925. Om vinsten är större får Du uppskov upp till max värdet 1600. Hur man än behandlar de 500, kommer Du dock inte över maxvärdet, vad jag kan förstå på basis av de uppgifter Du lämnat. Observera att det finns en del ytterligare villkor för att få uppskov. Bl. a. måste ersätttningsbostaden anskaffas inom viss tid.

  Tänk också på att uppskov kostar extra skatt numera. Det rör sig om en halv procent av uppskovsbeloppet per år så länge uppskovet finns kvar. Räknat på skatten på reavinsten rör sig den extra, årliga skatten om cirka 3 %. Bankräntan är för närvarande billigare. Om Du tror att den kommer att vara billigare även på lång sikt, bör Du i stället låta bli att yrka uppskov, betala skatten och låna i bank för att finansiera skattebetalaningen.

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  isalex04
  aug 03, 2009

  Tackar, det var det svar jag villa få.

  /A

 1. anon
  gedcub
  feb 21, 2011

  Jäg har ett fåmansföretag och vill ta reda på hur mycket det kommer att kosta mig om mitt företag köper en bostadsrätt och jag har den som tjänstebostad. Vilka faktorer måste man ta hänsyn till för företaget och för mig?

 1. anon
  Ove Grip
  feb 14, 2012

  Om företaget står för bostadskostnaderna för en ägare beskattas ägaren för denna förmån, såvida han inte betalar marknadsmässig hyra till företaget.

  Företaget beskattas för den eventuella hyra som företaget får in och får avdrag för alla kostnader som hör till bostaden, t.ex. avgifter, räntor, försäkringar och reparationer. Någon moms får dock inte lyftas, eftersom man inte får lyfta moms på utgifter för sådant som används som stadigvarande bostad.

  Betalar ägaren inte marknadsmässig hyra ska företaget som intäkt ta upp värdet av bostadsförmånen (uttagsbeskattning), men får samtidigt avdrag för bostadsförmånen som lönekostnad. Nettoeffekten för företaget blir därmed endast att företaget måste betala (avdragsgilla) socialavgifter på förmånsvärdet.

  Om bolaget betalar kostnaderna för en hyresrätt (månadshyra, el, vatten m.m.) så blir normalt bolagets faktiska kostnader den marknadsmässiga hyra som ägaren ska betala för att inte förmånsbeskattas.

  Skaffar företaget en bostadsrätt kan det bli svårare att fastställa ett förmånsvärde, dvs. marknadsmässig hyra, men ägaren måste försöka beräkna en sådan.

  Skattepunkten beklagar att detta svar inte har lämnats tidigare. Orsaken är ett förbiseende.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  karlar
  sep 21, 2012

  Föräldrarna ska sälja sitt hus och flytta till lägenhet. Värde ca 2 Mkr köpt för 15 år sedan för 650.000. I stort sett inga avdrag.

  Finns det någon vinst i att de överlåter 25% av ägandet till mig och lika mycket till min syster före försäljningen?

   

 1. anon
  Ove Grip
  sep 22, 2012

  Hej karlar!

  Om era föräldrar överlåter 25 procent av fastigheten till dig och lika stor del till din syster i gåva eller mot ett vederlag (ersättning) som för var och en av er understiger 25 procent av taxeringsvärdet blir era föräldrar inte beskattade för dessa överlåtelser. Ni får då när ni säljer era andelar som anskaffningsutgift dra av 25 procent var av era föräldrars anskaffningsutgift. Era föräldrar blir beskattade för vinsten vid försäljningen av 50 procent av fastigheten och får då dra av 50 procent av anskaffningsutgiften.

  Om du och din syster betalar era föräldrar ett vederlag som motsvarar minst 85 procent av taxeringsvärdet för den del ni förvärvar får var och en av er betala stämpelskatt på 25 procent av taxeringsvärdet. Betalat ni ett mindre vederlag slipper ni betala stämpelskatt.

  Stämpelskatten är 1,5 procent av vaderlaget/taxeringsvärdet.

  Jag kan inte se någon vinst med det tilltänkta förfarandet.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB