En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatteverket offentliggjorde en generell kontroll den 12 december 2023 med anledning av ny information från den så kallade Pandoraläckan.

Den generella kontrollen omfattar beskattningsåren 2018, 2019, 2020 och 2021.

Den nya informationen har kommit in från läckta dokument från 14 stycken så kallade ”service providers”. För att nämna några så omfattas bland annat filer från ”All About Offshore Limited (aabol) – Seychellerna”, ”Il Shin – Hong Kong”, ”SFM Corporate Services (SFM) – Schweiz, Dubai”, ”Trident Trust Company Limited – Brittiska Jungfruöarna”, ”Demetrios A. Demetriades LLC – Cypern”. Vill du ta del av hela listen, klicka här så länkas du till Skatteverkets offentliggörande.

De personer och företag som finns angivna i de läckta dokumenten, och som inte dessförinnan har utretts med anledning av Pandoraläckan, har nu möjlighet att i god tid reagera på den här informationen. Även de som inte omfattas av de läckta dokumenten borde givetvis fundera på att självrätta på eget initiativ innan det är försent. Skattemyndigheterna har numera goda möjligheter att samarbeta med varandra över nationsgränserna och grävande journalister bidrar i stor utsträckning till att känslig information såsom oredovisade inkomster i utlandet förr eller senare läcker. Det är därför enligt vår mening klokt att vidta åtgärder i god tid även av Dig som inte omfattas av just dessa 14 dokument.  

Företag och privatpersoner som lämnat felaktiga uppgifter i sina deklarationer kan nämligen lämna in självrättelser till Skatteverket upp till sex år bakåt i tiden och därmed undgå att betala skattetillägg. För att rättelsen ska kunna godtas som en självrättelse krävs att vederbörande bland annat gör det innan Skatteverket har initierat en utredning och inom den angivna tidsfristen i det fall Skatteverket har offentliggjort en generell kontroll (som i det här fallet). Tidsfristen räknas från det datum att Skatteverket offentliggjort den generella kontrollen på sin hemsida (i detta fall den 12 december 2023) och fram till det slutdatum som Skatteverket anger att en självrättelse inte längre anses vara gjord på eget initiativ (i detta fall den 1 mars 2024). Rättelsen måste således i praktiken vara inskickad till Skatteverket redan den 29 februari 2024 för att godtas som en självrättelse på eget initiativ med anledning av den generella kontrollen.

Om du vill självrätta men förhindras på grund av att du inte vet hur du ska gå tillväga, tveka inte att höra av Dig till oss på Skattepunkten AB. Vi kan hjälpa dig med skatterådgivning och med upprättandet av självrättelsen. Att upprätta en självrättelse på eget initiativ kräver kunskap om de materiella skattereglerna och skatteprocessen vid efterbeskattning.  För att självrättelsen skall vara godtagbar utifrån ett skatterättsligt perspektiv som en självrättelse och för att den inte ska kunna leda till ett skattetillägg, trots självrättelse, så måste den som upprättar självrättelsen ta hänsyn till särskilda krav. Det kan låta enkelt, men i praktiken finns det mycket att ta hänsyn till vid upprättandet av en självrättelse. Vi finns här för Dig med vår expertis oavsett om dina oredovisade inkomster i Sverige beror på okunskap, oaktsamhet eller uppsåtlighet. Med tanke på tidsfristen kan vi erbjuda oss att särskilt ta tillvara dina intressen genom att prioritera Dig. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss här.

Vänlig hälsning

Nelly Linneheden

Skattejurist

Skattepunkten AB