En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Har en fråga ang. affärsverksamhet på internet via offshore bolag

Har läst följande om detta

"Affärsverksamhet på Internet
Förutsatt att all försäljning sker över Internet, och att bolaget inte har något fast driftställe (kontor, försäljningsställe, plats för tillverkning) i Sverige kan internethandel bedrivas i ett offshorebolag utan att skattskyldighet för bolaget uppkommer i Sverige.
Internetförsäljning av virtuella tjänster (mjukvara, bilder, video, musik, e-böcker etc) lämpar sig utmärkt för offshorebolag."

Här måste väl CFC-Reglerna verka?! eller har jag fel

Om man utgår ifrån att man fortfarande är bosatt i Sverige och man själv står som ägare till offshore bolaget?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 04, 2007

  Hej Henrik!

  Visst har Du rätt, Henrik! Cfc-reglerna kan bli tillämpliga. Om Cfc-reglerna skall bli tillämpliga beror i första hand på vilket land det är fråga om. De flesta kända tax havens är dock med på den "svarta listan" i bilaga 39a till inkomstskattelagen.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  TMM
  apr 07, 2007

  Hej Henrik 

  Om du planerar att informera skattemyndigheterna om ditt ägande av ett
  offshorebolag kommer du garanterat bli beskattad på ett eller annat sätt.

  De flesta länder erbjuder en hög sekretess vilket gör att andra länder inte har
  rätt att få farm information om ägaren/ägarna om det inte finns några bevis på kriminell
  verksamhet.
   

  Problem som många råkar ut för är att dom använder kontokort
  kopplade till offshorebolaget i Sverige och blir på så sätt knutna till bolaget.

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 21, 2007

  Hej TMM!

  Visst kan det ligga något i vad Du säger men man måste komma ihåg att vi lever i en ny värld efter händelserna den 11 september 2001. Numera genomlyses penningtransaktioner på ett helt annat sätt än förr för att förhindra penningtvätt. Det är ju inte mycket glädje med pengar på ett konto i ett skatteparadis om man inte vågar röra pengarna. Vidare: OM det kommer till svenska myndigheters kännedom att skatt undandragits kan påföljderna bli mycket kännbara. Ett par hundra tusen i undanhållen skatt kan räcka för fängelse.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB