En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Clas!

Vår familj äger ett fåmansbolag. I år tänker vi förstås ta ut maximal utdelning. Min far är äger bolaget själv, men har inte tagit ut lön själv de senaste åren pga sjukdom.

Jag har däremot tagit ut lön enligt de nya 3:12 reglerna, 270.000 kr + 5 % av den totala lönesumman.

Vilka skatter skall läggas till utdelning?, är det bara inkomstskatt?, eller även sociala avgifter etc.?

mvh Percussion

6 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 17, 2006

  Hej Percussion!

  För att kunna lämna utdelning måste företaget först redovisa en utdelningsbar vinst efter skatt. Denna nettovinst har alltså belastats med 28 % bolagsskatt. När utdelning av nettovinsten sker till aktieägaren betalar bolaget inga arbetsgivaravgifter. I bästa fall betalar aktieägaren endast 20 % inkomstskatt på utdelningar fr.o.m. i år. Den totala skatten på inkomsten blir alltså i bästa fall så låg som (0,20*(100-28)+28=) 42,4 %. Internationellt är detta inte låg beskattning men för svenska förhållanden är det ovanligt. Förutsättningen är fr.a. att det finns utdelningsutrymme. Detta utrymme baseras numera vanligen på den totala lönesumman i företaget.

  Arbetsgivaravgifter betalar bolaget bara då det är fråga om lön eller andra förmåner som beskattas i inkomstslaget tjänst. Å andra sidan betalar bolaget inte 28 % inkomstskatt på ägaruttag i form av lön. Inklusive arbetsgivaravgifter blir beskattningen av lön ofta 50-70 % eller mer.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  carib
  apr 18, 2006

  Hej

  Min familj äger sedan 20år ett familjeföretag som tidvis gått bra men numera på halvfart

  Vi har i bolaget samlat på oss beskattade vinstmedel som ligger som vår trygghet för framtiden.

  Vi avser bo utomlands (troligen caribien/thailand)under 2-3 år och under denna tid endast vara i Sverige temporärt.men ha kvar fastighet i Sverige

  Vi har även privata kapitalbehov och önkar råd om hur vi bör agera för att kunna få ut en del av det beskattade kapitalet under denna tid.

  Hur beskattas en överutdelning om ex.vis 1 milj,när borde den tas ut

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2006

  Hej Carib!

  Bästa sättet att minska sin skatt är ofta helt enkelt att flytta till annat land. Sverige är inte "landet lagom" som många tycks tro. Sverige är ett av värdens mest extrema länder - i synnerhet när det gäller skatter.

  När det gäller utlandsflyttningar uppkommer en mänd svåra problem. Man måste ta hänsyn till svensk "intern" skatterätt, det andra landets "interna" skatterätt och eventuellt dubbelbeskattningsavtal med det andra landet. I många fall har utflyttade svenskar kvar "väsentlig anknytning" till Sverige. Se blogen http://www.skatter.se/index.php?q=node/122                     . Begreppet "väsentlig anknytning" hör hemma i den svenska "interna" skattelagstiftningen och sätts ibland ur spel genom dubbelbeskattningsavtal. Det går därför inte att svara rätt upp och ned på Din fråga. Jag blir också lite bekymrad över att Du tycks ha för avsikt att bara vara utomlands under en kortare tid och behålla fastighet i Sverige för att sedan återvända till hit. Det får naturligtvis inte vara fråga om en "skenflyttning".

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  bosa
  jun 13, 2006

  Hej,

  Jag har inte sett detta inlägg tidigare. Är detta fortfarande ett problem för Dig så kan Du höra av Dig.

  bosa

 1. anon
  Bo Mikael
  aug 22, 2006

  Hej,

  Jag bor och arbetar numera i Geneve men äger sedan tidigare 50% av ett fåmansbolag i Sverige. Bolaget är under avveckling men har vinstmedel kvar. Min fråga är vilka skattekonsekvenser det får om jag tar ut vinstmedlen som utdelning enligt dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz? Kan jag ansöka om återbetalning av svensk skatt på utdelning och i så fall vad betalar jag i Schweiz?

  Mycket tacksam för svar!

  Mvh,

  Bo Mikael

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 23, 2006

  Hej Bo Mikael!

  Om vi utgår från att det är minst tre år sedan Du avreste från Sverige, att Du har hemvist i Schweiz enligt dubbelbeskattningsavtalets definition, att Du äger aktierna direkt och inte via bolag samt att Du inte driver verksamhet i Sverige genom fast driftställe i Sverige, tycks den svenska skatten begränsas till 15 % kupongskatt (artikel 10 i avtalet). Därutöver blir det förmodligen en liten schweizisk skatt på utdelningen. Schweiz skall dock enligt artikel 25 avräkna den svenska skatten från den schweiziska eller liknande. Avtalet är svårtolkat och komplicerat och jag har inte gjort någon djupare utredning men detta är vad jag kommer fram till vid en snabb genomgång.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB