En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har hört att man kan slippa undan en del skatt
om man istället för en svensk bolagsform startar t.ex. ett brittiskt limited-bolag.
Jag funderar på om jag kan vinna något på detta, eller om det blir mer kostnader och besvär.

Jag ska start om mitt bolag snart. Det är en enmans konsultfirma som också utvecklar
 program till mobiltelefoner. Än så länge kommer de mesta pengarna från konsult uppdrag.
Omsättningen är 40000/månaden just nu. Så kan det vara lönt för mig med att
starta t.ex. ett brittiskt limited-bolag istället för en enskild firma?

20 Kommentarer
 1. anon
  brskatt
  jan 03, 2006

  att bolaget troligtvis får ett fast driftställe i Sverige. Innebörden  med fast driftställe är att du måste filial registrera dig här och ta upp de inkomster som uppkommer från det fasta driftställe.

  Som jag ser det finns det inga fördelar med ett engelskt bolag som driver sin verksamhet från ett fast driftställe från sverige.

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 05, 2006

  Hej Eyvind!

  I stort håller jag med om vad brskatt har skrivit. Det vore skillnad om det fanns åtminstone någon verksamhet i Storbritannien.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  IK
  jan 05, 2006

  Skatterådgivare (både seriösa och oseriösa - belägna i Sverige / och
  eller i utlandet) tillhandahåller bolag i Storbrittannien. Detta
  kombineras ofta med dotterföretag till det brittiska bolaget i andra
  länder - oftast i s.k. skatteparadis. Det är inte ovanligt med
  "brevlådeföretag".

   

  Skatteverket ser med oblida ögon på svenska fåmansföretagare som äger aktier i utländska företag.

  I
  de processer som intierats av skatteverket har skatteverket oftast
  vunnit. Det har i många fall gällt utländska bolag som antingen
  fakturerat direkt på kund i Sverige eller som fakturerat ett svenskt bolag som
  den svenske - i Sverige bosatte företagaren - äger.

  Alltsomoftast
  har det naturligtvis varit rena "skojet" d v s det är inkomster som
  Sverige har beskattningsrätten till som (rätteligen) blivit beskattade
  i sverige.

   

  Vad som är mer bekymmersamt är att
  skatteverket och domstolarna inte tillämpat normala bevisbörderegler.
  (Det skall noga framhållas att vad jag säger nedan naturligtvis är min
  personliga uppfattning.)

   

  Dessa
  innebär (enligt vill jag påstå samstämmiga
  uppfattningar) att när det gäller inkomster så åvilar bevisbördan
  skatteverket och när det gäller utgifter så är det den skattskyldige
  som skall bevisa sina påståenden. Detta
  dels pga att det är svårt att bevisa att man inte haft en påstådd
  intäkt, dels enligt principen att det är den som har lättast att bevisa
  något som skall göra det (styrka utgiften).

   

  I
  utlandsmålen har domstolarna varit alltför beredvilliga till att
  acceptera påståenden från skatteverket om att olika sakomständigheter
  varit för handen och - något förenklat - sagt till den
  skattskyldige att han måste exculpera sig. D v s om den skattskyldige
  inte kunnat inkomma med förklaringar och utförlig dokumentation så har
  skatteverket vunnit gehör för sina ståndpunkter = ej avdrag för vissa
  utgifter - ofta licenskostnader - eller påförts intäkter. Det är
  mycket möjligt att i många fall resultatet har blivit "riktigt", d v s
  det har "i verkligheten" varit fråga om försök till
  skatteundandragande. I vissa fall har dock beskattning skett som inte
  borde skett. Det allvarliga är att bevisbedömningen anpassats efter
  omständigheterna på ett sätt som inte är acceptabelt om man menar att
  rättsäkerhet bland annat förutsätter att de skattskyldiga skall kunna
  förutse effekterna av sitt handlande. Konkret kan det här handla om att
  den skattskyldige skall kunna  förutse att det är nödvändigt att
  åstadkommit mer dokumentation bara för att det var affärer med ett
  utländskt företag (än om det varit internt svenska affärer).

  Ovanstående skrivet  i syfte att söka
  förklara att ett utländskt bolag kan - hur seriöst och i
  överenstämmelse med alla skatteregeler det än är - resultera i att Du
  hamnar i process (en av mina käpphästar) och det kostar kanske mer än
  det smakar. Vidare; se till att dokumentationen är övertydlig. Följ
  noga den debatt som pågår / de lagstifningsärenden som kan komma när
  det gäller dokumentationskraven. I USA t ex är det lagreglerat att
  företag måste kunna förete dokumentation inom en viss tid från det IRS
  hör av sig för att inte gå på pumpen när det gäller internprissättning.
  Jag bedömer att liknade regler kommer att införas i Sverige.

   

  mvh 

   

  Ingemar 

 1. anon
  Eyvind1
  jan 05, 2006

  Nej, jag kommer inte bedriva någon verksamhet utomlands, men de mesta inkomsterna kommer ifrån utländska kunder. Kunden jag har nu är t.ex. från U.S.A. Så jag tänkte att det kanske finns något sätt att slippa undan de svenska skatterna genom att istället för en enskild firma ha en annan bolagsform i något annat land, där skatterna är mycket lägre. Men det kanske inte går?

 1. anon
  IK
  jan 06, 2006

  Nja ....

   

  Det är klart att Du är i Din fulla rätt
  att äga andelar i en juridisk person med säte i annat land än Sverige.
  Som Claes och  brskatt sagt så har det landet där arbetet /
  tjänsten utförts beskattningsrätten.

  Det är det normala som Du
  kan utgå från. Sen måste i varje enskilt fall kontrolleras dels
  respektive lands interna rätt (landets "vanliga" skatteregler, om 
  landet har någon särskild skatteregim avsedd för utomlands bosatta) och
  bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal.

   

  Ett exempel
  är en kamrat till mig som äger ett Floridabolag (kostar knappt
  någonting att bilda, ingen revisionsplikt vad jag minns) lite på
  "flajen". Han har sin vanliga verksamhet i Sverige och skattar här för
  inkomster i Sverige. Men en del inkomster fakturerar han från
  Floridabolaget och skattar för i USA. Det är dock sådana inkomster som
  avser arbete han utfört när han är (på semester) i Florida. Helt i
  enlighet med regelsystemet alltså. Så: Om Du inte vill få problem måste
  Du utföra arbetet i, t ex England. Och återigen - Se till att Du har
  dokumentation.

   

  Ingemar 

 1. anon
  Eyvind1
  jan 07, 2006

  Jag satsar nog på enskild firma då.

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 09, 2006

  Det Ingemar (IK) skrivit om bolag i England är mycket klokt!

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  brskatt
  jan 10, 2006

  Är detta inte ett problem som märks i länsrättena och kammarrättena men inte hos Regeringsrätten? Innan man når dit lär man nog ha blivir ruinerad :)

   

 1. anon
  Helena 1
  sep 27, 2006

  Jag har bestämt mig för att köpa ett engelsk bolag och ha en filial i sverige. Man talar bara om skatter men du som bedriver enskild firma precis som jag är alltså en fysisk person. Det är bra många fler nackdelar än ett engelsk aktiebolag dvs Limited. Anledning din ekonomi och företagets ekonomi hålls åtskilda, eftersom det är ju en juridisk person. Du tar ut vanlig lön från limited och betalar ju dina sociala avgifter. Nackdel med enskild firma är att du verkligen dubbelskattas pga av att du är fysisk person. Om det går dåligt för dig privat ekonomiskt och du hamnar hos kronofogden så finns också risken vid enskild firma den att du går i personlig konkurs.

  När det gäller Limited så förlorar du inga 100000 kr som måste sättas in i svenska aktiebolag och du själv sätts inte i personlig konkurs. Med andra ord är det mer fördelaktigt med ett aktiebolag oavsett land än att ha enskild firma. Det finns seriösa aktörer som hjälper till! Satsa på Limited!

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 30, 2006

  Hej Helena!

  Visst kan Du bilda bolag i England med svensk filial (fast driftställe). Jag brukar dock varna för att det kan bli bra mycket krångligare än att ha ett svenskt aktiebolag. Normalt får man nog ha hjälp från engelska konsulter för att sköta bolagets myndighetskontakter i England och de är inte billiga. OM man har möjlighet att satsa 100 000 kr. är det enligt min mening mycket bättre att bilda ett svenskt aktiebolag. Ett billigt sätt att göra detta på är att först låta den enskilda firman sätta av till expansionsfond och sedan föra över hela verksamheten till ett aktiebolag. Expansionsfonden måste då uppgå till cirka 139 tkr. Expansionsskatt betalas med 28 % (inga egenavgifter). Därefter återstår 100 tkr för aktiekapital till aktiekapital i bolaget. På detta sätt slipper man alltså att först skatta fram pengar till skattesatser som inklusive egenavgifter uppgår till kanske 60-70 %.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  tomme
  okt 29, 2006

  och om man inte har fast driftställe i sverige?

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Hej Tomme!

  Om bolaget inte har fast driftställe i Sverige, blir det inte någon beskattning här av bolaget. Obervera dock att det är mycket svårt att undvika fast driftställe i Sverige för den som bor och arbetar här. Det kan räcka med att tecknadet av firman brukar ske i Sverige.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  henrikv
  sep 23, 2008

  Hej.

  Jag kommer framöver att ha två typer av inkomster: konsult och programförsäljning. Jag funderar på att sköta konsultdelen i en svensk filial och programförsäljningen i ett engelskt Ltd bolag. Syftet är att bygga upp ett kapital inför en utlandsflytt.

  Kan det vara hållbart?

   

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 11, 2008

  Hej Henrik!

  Om det skall fungera, måste Du nog ha en anställd person, som sköter verksamheten i England. Om Du skall gå vidare med detta tror jag dessutom att det är bäst från praktiska utgångspunkter att Du skaffar ett engelskt bolag för den engelska verksamheten och ett svenskt bolag för den svenska, båda dirktägda av Dig själv.

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Carolus
  mar 07, 2010

  Brittiska konsulter är, som Clas säger, inte billiga men det är ju å andra sidan inte svenska heller. Ett s.k. private limited company i England, som är det vi talar om, behöver inte ha någon auktoriserad revisor (eller revisor överhuvudtaget), som krävs för svenska AB.  Den kostnaden måste man ta med i kalkylen vid en jämförelse.

  Lägg därtill enklare regler i Storbritannien, ojämförligt lägre aktiekapitalkrav och därmed lägre ekonomisk risk för ägaren, gynnsam vinstbeskattning för Ltd companies, lägre arbetsgivaravgifter och lägre moms, plus en betydligt större marknad, så inser man nog, att det inte är så mycket som talar till Sveriges fördel för den som vill starta företag.

   

   

 1. anon
  petraveronica
  mar 11, 2010

  Engelsman bosatt i Sverige och anstalld pa Svenskt foretag sedan 2 ar planerar att under pappaledigheten flytta tillbaka till England. Familjen har bostad i England (samt hus i Sverige) och sambon arbetar i Storbritanien. Engelsmannen har sedan tidigare en moms reg verksamhet (soletrader) Art Director och vill salja tjanster till den arbetsgivare han ar pappaledig fran. Han tar endast 3 dagars pappaledigt i veckan och vill fakturera foretaget 2 dagar i veckan. Ar detta lagligt? Kan han debitera moms? Kan det Svenska foretaget dra av denna moms som de debiteras? Vart ska han beskattas?

  MVH

   

 1. anon
  a37
  mar 16, 2010

  Min tips dig är att verken bilda ett englesk Ltd eller ngt bolagsform i Sverige. Allt är bara medför en hel del kostnader samt mycket pappers arbete!

  Som jag ser på vad du skall göra, har du ett antal val men här är 2 alternativalösningar:

  Alt1: Danske SMBA Eller "så kallat non-resident bolag"
  Inget aktiekapital krävs, Går snabbt att starta, Billigt att starta, Ingen plikt att använda revisor.
  Krav: Du skall bosätter dig utanför Danmark och det finna är att du inte behöver betala någon skatt alls. Detta i enlighet med dansk lag.

  Alt2: Malta bolag eller Cypern bolag

  Och du skall använda dig av 6månader regel!