En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Clas

Jag har för avsikt att förvärva en butiksrörelse (3 butiker, 3 separata aktiebolag) genom att förvärva aktierna i dessa bolag. Bolagen omsätter tillsammans ca 20 mkr, har ca 17 anställda och genererar positivt rörelseresultat. Förvärvet ska ske via ett nytt AB som inte existerar idag. Min fråga är om det uppstår någon goodwill i samband med förvärvet då förvärvsbeloppet kraftigt överstiger det egna kapitalet? Framför allt vill jag förstå om det finns någon möjlighet att skriva av eventuell goodwill och på så sätt minska skatten på framtida resultat - alltså är avskrivningarna skattemässigt avdragsgilla?

Är det annorlunda om det är inkråmet som förvärvas istället för aktierna?

Mvh, Björn

6 Kommentarer
 1. anon
  IK
  jan 26, 2006

  Det går inte av skriva av "övervärdet" om Du köper aktierna.

   

  Köper
  du inkråmet kan Du göra avskrivningar på antingen inventarier eller
  goodwill. Fördelningen sker i utgångspunkt från förvärvsanalysen.

   

  Om avskrivning kan ske (inkråm) eller ej (aktieköp) påverkar priset på aktierna.

   

  Ingemar 

   

 1. anon
  Björn Z
  jan 27, 2006

  Hej Ingemar,

  Tack för Ditt svar! Har en fråga relaterad till Din kommentar. Vad menas med att avskrivningar kan göras på antingen inventarier eller goodwill vid inkråmsförvärv? Inventarierna fortsätter väl att skrivas av som tidigare och "övervärdet" på dessa inventarier som uppstår vid förvärvet blir goodwill, som kan skrivas av?

  Mvh, Björn 

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2006

  Hej Björn!

  IK:s uppfattning stämmer med min. Om jag bara får utveckla vad IK sagt. Säljaren är vanligtvis mer intresserad av att sälja aktierna än inkråmet. Det stämmer dock inte alltid. Säljaren kan t.ex. ha underskottsavdrag han vill utnyttja och han kan vilja använda bolaget för framtida affärer. Säljarens och Dina preferenser i olika hänseenden påverkar naturligtvis priset för företaget. En aktieförsäljning leder till ett pris och en inkråmsförsäljning till ett annat.

  När det gäller Din följdfråga, så förutsätts att Du betalar en klumpsumma för hela inkråmet. Den klumpsumman måste sedan på skäligt sätt fördelas på de tillgångar som ingår i inkråmet. Först får de materiella tillgångarna ("dem som man kan ta på") marknadsvärden. Den del av klumpsumman som sedan återstår betraktas som goodwill. Denna kan skrivas av enligt samma regler som inventarier.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Paul
  feb 03, 2006

  Ett tänkt försäljningscenario är följande; ett förmögenhetsbeskatt dansk moderbolaget (amba) säljer direkt till Sverige, Norge och Finland. Verksamheten i SE och Fin bedrivs genom dotterbolag medans verksamheten i Norge bedrivs på agentbasis.

  Försäljningsflödet ändras så att allt går via SE till övriga SE, Norge och Fin i stället för direkt från DK. Vilka beskattningskonsekvenser får detta avseende inkomstskatt och moms?

 1. anon
  pesch
  aug 27, 2007

  Hej Clas,

  Jag har en följdfråga beträffande goodwillavskrivningar i samband med inkromsförvärv. Du skrev "...Denna KAN skrivas av enligt samma regler som inventarier...".

  Min fråga är om man kan välja ifall man vill skriva av goodwillen eller om man MÅSTE skriva av den.

  Om goodwillen MÅSTE skrivas av kan det kravet då vara begränsat till en viss typ av bolag (läs börsbolag, som kanske inte får blåsa upp resultatet...)?

  Om man kan välja om man vill skriva av goodwillen - kan du i s f säga om det är kutym att man gör det eller inte? Finns det överhuvudtaget något som kan sägas vara kutym i det här sammanhanget?

  Tacksam för svar.

  MVH
  Peder

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 01, 2007

  Hej Peder!

  Först vill jag betona att sådan goodwill som uppkommer vid aktieköp och sedan redovisas som goodwill eller liknande i koncernbalansräkningen visserligen skrivs av men sådan avskrivning är inte avdragsgill. Emellertid kan goodwill också uppkomma bl.a. vid inkråmsförvärv. Avskrivningen på den här senare sortens goodwill är avdragsgill och skrivs av enligt reglerna för inventarier. Det finns inget tvång att göra avdrag skattemässigt. Skattereglerna för avskrivningar är endast "takregler". Däremot kan Din revisor komma att kräva att avskrivning sker för att den tillgång som goodwill posten utgör inte skall redovisas i bolagets balansräkning med för högt belopp. Enligt god bokföringssed får nämligen inte tillgångarna redovisas med belopp som överstiger verkliga värdet.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB