En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Gäller äkta par med två HB som de äger. Det ena har ett mindre underskott som rullas framåt varje år i HB med liten verksamhet. Det andra går bra men är i helt annan bransch.

Då man nu ska bli anställd måste båda bolagen tas bort. Den lönsamma är lätt att sälja. Det som har en förlust med 50 tkr per delägare rullande vill troligen ingen köpa.

FRÅGA : Kan man få rätt att kvitta "gammalt" underskott i HB som nu likvideras. Kommer samma år ha både näringsinkomst, löneinkomst och troligen vinst på försäljning av det bra HB:et.

Skattetjänstemän har sagt både ja och nej beroende vem man fått tag på.

4 Kommentarer
 1. anon
  Stefan Olsson
  jul 19, 2007

  Du kan inte kvitta ett underskott från ett HB mot annan inkomst av näringsverksamhet. Om du forfarande har en förlust kvar efter likvidationen av handelsbolaget kan du kvitta 70 % av förlusten mot andra kapitalinkomster, t ex fsg av det andra bolaget. Har du inga andra kapitalinkomster får du göra en skattereduktion på underskottet i kapital. Reduktionen är på 30 % på ett underskott upp till 100 000 kr, 21 % över detta, och kvittas mot skatt som betalas på ink av näringsv och tjänst.

  Mvh

  Stefan Olsson

 1. anon
  Lennart43
  apr 10, 2008

  På min deklarationsblankett i Specifikation till inkomstdeklaration 1 för inkomståret 2007, står det:

  "Näringsuppgifter som du själv har lämnat i föregående års deklaration. Kontrollera att uppgifterna är riktiga innan du använder dem".

  -Enligt blankett N3A

  Kvarvarande underskott (kod 854)  13612

  Det är riktigt att det förra året var detta underskott och 2007 avvecklades företaget i februari.

  Vad gör jag med detta gamla underskott??

  Tacksam för svar.

   Mvh

  Lennart 

   

   

   

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 01, 2008

  Hej Lennart!

  Om handelbolaget likviderats, bör det betraktas som en avyttring av andelarna i det. Då skall en beräkning göras om denna avyttring inneburit en kapitalvinst eller en kapitalförlust. I det sammanhanget kommer också underskottet in i bilden. Om beräkningen sammantaget ger en förlust bör den vara avdragsgill i inkomstslaget kapital med 70 %, såvitt jag kan bedöma i all hast.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB