En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Vet inte om denna fråga tillhör detta forum men jag undrar om det är utg moms vid inkråmsförsäljning AB till AB på varumärke, goodwill, inventarier eller varulager?

 Gizmo

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 25, 2009

  Hej Gizmo!

  Mervärdesskattelagen 3 kap. 25 § lyder:

  "Från skatteplikt undantas omsättning av tillgångar i en verksamhet, när en sådan tillgång överlåts i samband med att verksamheten överlåts eller när en sådan tillgång överlåts i samband med fusion eller liknande förfarande, allt under förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till avdrag för skatten eller återbetalning av skatten enligt 10 kap. 9-13 §§."

  Om den här paragrafen är tillämplig, skall alltså ingen mervärdesskatt tas ut. Det är inte alltid lätt att avgöra. Eftersom en förutsättning för att moms inte skall tas ut är att förvärvaren har avdragsrätt, finns här som jag ser saken inget att vinna på någon skatteplanering. Däremot kan Skatteverket komma i efterhand och ta ut skattetillägg om det blir fel. Därför är det bästa i en sådan här situation att helt enkelt ställa en skriftlig fråga till Skatteverket på den ort där företaget finns och begära ett skriftligt svar. Jag vet att Skatteverket ibland inte vill svara och hänvisa till att de inte ger några förhandsbesked. Men handläggarna är faktiskt skyldiga att lämna besked om vad Skatteverket har för uppfattning om frågan är är seriöst ställd. Observera att ett muntligt svar är värdelöst! Det skall vara skriftligt, så att Du kan visa upp det vid en eventuell kommande taxeringsrevision. Stå på Dig och vägra skattetillägg i efterhand!

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB