En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

10 Kommentarer
 1. anon
  Olof65
  okt 03, 2019

  Hej,
  Italien har enligt uppgift infört nya skatteregler som innebär att om man bosätter sig i en kommun med mindre än 20 000 invånare i någon av 7 regioner i södra italien så beskattas endast pension från annat land som Italien har avtal med med en flat skatt på 7 procent. Min fråga rör beskattningen i Sverige. Om vi antar att jag bosätter mig i Italien och endast är begränsat skattskyldig i Sverige: hur beskattas svensk tjänstepension? Hur beskattas svensk direktpension?
  Tacksam för svar!

 1. anon
  Olof65
  okt 04, 2019

  Hej Daniel, tack för snabb och konkret återkoppling. När jag läst vad Göran Andersson skriver på sin hemsida verkar det som det råder osäkerhet om rättsläget. Han skriver som om Sverige eventuellt kan ta ut SINK om 25 procent på tjänstepension. Han verkar därtill göra skillnad på vanlig tjänstepension och direktpension. Du verkar å andra sidan inte osäker. Har SparsamSkatt fattat fel? Mvh O

   

   

   

 1. anon
  D Andersson
  okt 04, 2019

  Hej!

  Jag plockade bort mitt gamla svar då det var felaktigt. Jag missade att det längre ner i avtalet stod mer skrivet om just pensionsförsäkringar, dessutom har Skatteverket nyligen förtydligat också vad som menas med pensionsförsäkring. Skatteverket skriver att med pensionsförsäkring menas både privat och tjänstepensionsförsäkring. Detta är dock Skatteverket uppfattning så det är inte otänkbart att det kan förändras i framtiden.

  Om du får svensk tjänstepension pga av arbete hos en privat arbetsgivare får Sverige beskatta den enligt Skatteverket. Detsamma gäller även allmän pension. För att undvika dubbelbeskattning ska Sverige avräkna den italienska skatten. Då du är begränsat skattskyldig så ska du betala svensk SINK skatt dvs skatten är 25 procent. Då den italienska skatten är 7 procent så blir den svenska skatten i slutändan 25 – 7 = 18 procent.

  När det gäller direkt pension så är det inte en pensionsförsäkring. Min uppfattning är då att den endast ska beskattas i Italien.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Olof65
  okt 04, 2019

  Hej Daniel,Tack för svaret. Jag ringde till Skatteverket innan du hunnit svara igen och talade med en handläggare som verkade initierad. Enligt henne beskattades inte privat tjänstepension och inte direktpension i Sverige om man hade hemvist i Italien. Det verkar utifrån hennes svar och din och Görans information som Skatteverket har lite svårt att själva bringa klarhet i hur de ser på rättsläget. M v h O

 1. anon
  D Andersson
  okt 06, 2019

  Hej!

  Skatteverket har skrivit på sin hemsida väldigt nyligen att man anser att pension pga av pensionsförsäkring ska beskattas i Sverige oavsett om den är privat eller en tjänstepension. Dock misstänker jag att det råder viss osäkerhet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Olof65
  nov 01, 2019

  Hej Daniel,
  Jag har en lite teknisk fråga till. Italien har en s k lump sum tax som innebär att om om man betalar 100 tEUR undgår man ytterligare beskattning inom ett antal områden. Som framgår av tråden ovan finns det en hög sannolikhet att direktpension inte omfattas av SINK i sverige om man är begränsat skattskyldig och har hemvist i Italien, samtidigt som möjligen SINK utgår med 25 procent på tjänstepension. SINK avräknas ju mot skatt som betalas i Italien. Nu till min fråga: får man avräkna en italiensk lump sum tax mot den SINK-skatt som utgår på tjänstepensionen?
  M v h
  O

 1. anon
  D Andersson
  nov 02, 2019

  Hej!

  Det finns inga hinder från att avräkna den utländska skatten bara för att den betalas som en lump sum. Det viktigaste är att du kan visa att den italienska skatten är hänförlig till dina svenska pensioner.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Olof65
  nov 02, 2019

  Hej igen,
  Tack för snabb svar. Jag är ändå inte klar över hur jag skall tolka. Anta att jag har direktpensioner som är skattebefriade i Sverige och tjänstepensioner som beskattas med SINK i Sverige. Jag undviker ytterligare skatt på såväl direkt som tjänstepension i Italien om jag betalar lump sum tax. Båda dessa inkomster beskattas annars på annat sätt i Italien. Kan jag avräkna hela lump sum tax mot SINK en sådan situation?

  /O

 1. anon
  D Andersson
  nov 04, 2019

  Hej!

  Så länge det rör sig om en skatt så kan du få avräkning på den svenska skatten. Dock är det viktigt att tänka på att du inte kan få avräkning med mer än den svenska skatten tex är den svenska skatten 100 000 kr och den italienska skatten är 1 000 000 så får du bara avräkning med 100 000 kr.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB