En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Alliansen avskaffade förmögenhetsskatten 2007. Den togs ut senaste gången per 2006-12-31. Då gav den 0,43 % av de totala skatteintäkterna. Endast ett land i den Europeiska Unionen har kvar förmögenhetsskatten och det är Frankrike (källa: Ekonomifakta).

De rödgröna avser att återinföra förmögenhetsskatten om de vinner valet. Vad de vill göra framgår bara delvis av publicerade uttalanden. Se bl.a. av Aftonbladets hemsida 2010-09-11. De är mycket otydliga. Det är rörigt!

Den nya förmögenhetsskatten skall dra in 4 miljarder till staten. De totala skatteintäkterna uppgick till cirka 1467 miljarder kronor 2009 (källa: Ekonomifakta). De kommer säkerligen att uppgå till betydligt mer 2012 då den nya skatten skall tas ut för första gången. Uppskattningsvis kommer den att ge ungefär 0,2 % av de totala skatteintäkterna. Det här är alltså en ny skatt som bara kommer att ha symbolisk betydelse! Kan en sådan symbol bli en valvinnare?

– Vi vill inte ha tillbaka den gamla förmögenhetsskatten som gick att komma runt för de riktigt rika. Den läckte som ett såll. Å andra sidan förhindrade den kapitalbildning främst bland småföretagare, säger Mikaela Valtersson, ekonomiskpolitisk talesperson för MP och ledamot i finansutskottet.

Ja, det är riktigt att den gamla förmögenhetsskatten läckte som ett såll. Det fanns ingen skatt som var så lätt att skatteplanera bort.

Att den förhindrade kapitalbildning för småföretagare är dock inte riktigt. Arbetande kapital förmögenhetsbeskattades inte. Mikaela Valtersson vet alltså inte vad hon talar om.

De som fick betala den gamla förmögenhetsskatten var fr.a. villa- och fritidshusägare med inga eller låga skulder. Privatpersoner med pengar på banken eller i aktier eller fonder drabbades också men de senare hade goda möjligheter att lagligen skatteplanera bort förmögenhetsskatten.

För att komma undan förmögenhetsskatten köpte många förmögna människor skogsfastigheter, jordbruk eller hyresfastigheter, eftersom sådant kapital räknades som förmögenhetsskattefritt, arbetande kapital.

Enligt de fåtaliga uppgifter som finns kommer inte heller den nya rödgröna förmögenhetsskatten att tas ut på arbetande kapital. Allt annat vore ju vansinnigt.

Vi skattekonsulter kommer därför ånyo att rekommendera privatpersoner med kapital att investera i t.ex. skogsfastigheter. Innebörden kommer dock att bli att svenska börsaktier blir mindre attraktiva investeringsobjekt för svenskar. Utländskt ägande och inflytande kommer att öka vad gäller företag på noterande marknadsplatser som t.ex. Stockholmsbörsen.

Symboler har stor betydelse även i ett annat avseende. Svenskar som gömmer sina pengar i utlandet kommer knappast att minska. Det har på senare tid blivit lättare för Skatteverket att finna undanstoppade pengar i olika skatteparadis. Det beror på att Sverige på senare tid slutit avtal om informationsutbyte med en mängd skatteparadis. Jag avråder alltid från att olagligen hålla pengar dolda men - tyvärr - alla lyssnar inte på mina råd och går därför hellre till en annan skattekonsultfirma. Antagligen kommer många att även fortsättningsvis chansa på att Skatteverket inte har tillräckliga resurser.

I stället brukar jag ge rådet att emigrera. Utlandssvenskar som funderar på att flytta tillbaka till Sverige brukar jag råda att endast tillbringa några sommarmånader här. Det finns många länder med bättre vinterklimat. Dessutom har samma länder ofta ett mycket bättre skatteklimat.

Många utlandssvenskar drar sig också från att flytta hem. Med Ohly i regeringen blir en förmögenhetsskatt om 1 % snart 2 % och mer, tänker nog många.

Att svenskar lagligen eller olagligen håller pengar i utlandet leder till att staten går miste om skatten på förmögenheternas avkastning. Min tro är att en ny rödgrön förmögenhetsskatt om 4 miljarder kommer att leda till minskade skatteinkomster på avkastning med mycket mer än 4 miljarder.

Själva hotet om en ny förmögenhetsskatt hindrar många utlandssvenskar från att flytta hem. Hos dem finns en djup misstro mot socialdemokratisk skattepolitik. Jag är övertygad om att hundratals miljarder kronor redan kommit hem till Sverige från utlandet, om de rödgröna sagt att de inte skulle återinföra förmögenhetsskatten. Inte ens om Alliansen vinner valet kommer många utlandssvenskar att våga ta steget att flytta hem. De rödgröna kan ju vinna valet 2014. De rödgröna agerar alltså inte i landets intresse, när de förespråkar en ny förmögenhetsskatt. De spelar endast för galleriet.

Slutligen säger de rödgröna att endast de rikaste skall betala den nya skatten. Det skall dock enligt tidigare uppgifter bli ett "tak", så att ingen skall behöva betala mer än 5 mkr i förmögenhetskatt. De allra rikaste, dvs. de som äger mer än en halv miljard kronor, skall alltså slippa. Grattis Stefan Persson! De vågar inte beskatta Dig och andra miljardärer. Ni skulle ju i likhet med Ingvar Kamprad kunna flytta ut från Sverige för gott.

Jag är alltså kritisk till ny förmögenhetsskatt. Men visst, å andra sidan, om den kommer, så kommer den att medföra många intressanta uppdrag för oss skattekonsulter!

Enligt Aftonbladet får vi veta mer om den rödgröna, symboliska förmögenhetsskatten på måndag.

Clas Ramert
Skattekonsult
Skattepunkten AB