En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej,

Finns det någon gräns på hur många näringsfastigheter man får sälja på 1 år som privatperson med 27% reavinstskatt utan att bli beskattad som tjänst?  (Fastigheterna skulle ej ha hyresintäkter under tiden.) 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  dec 27, 2009

  Från Skatteverkets handledning för taxering:

  Fastighet anskaffad för vidareförsäljning.

  En person som anskaffar fastigheter och med vinstsyfte och företagarrisk vidaresäljer dessa efter upprustning har i ett flertal fall ansetts bedriva byggnadsrörelse.
  En f.d. mejerist hade låtit uppföra och försålt tre bostadshus och skulle uppföra en sommarstuga. Han hade anlitat byggmästare och själv utfört bara grov- och handräckningsarbete. RR uttalade att vinsten måste anses utgöra inkomst av byggnadsrörelse. Gällande praxis får anses innebära att byggnadsrörelse som regel får
  anses föreligga så snart det av omständigheterna kan konstateras att fastigheterna så gott som uteslutande anskaffats för vidare försäljning
  (RÅ 1939 ref. 39).

  Person, som tidigare inte yrkesmässigt uppfört byggnader eller anläggningar, kan dock bebygga en eller två fastigheter för personligt bruk (t.ex. en permanentbostad och ett fritidshus) utan att för den skull anses bedriva byggnadsrörelse. Fortsätter emellertid person att förvärva och bebygga fastigheter sedan de första färdigställts och sker försäljning av någon eller några av dessa
  fastigheter, är det inte osannolikt att eventuell vinst beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.
  Sannolikheten för att fastigheterna ska anses utgöra lager i byggnadsrörelse torde öka omförsäljningen sker inom relativt kort tid efter uppförandet.