En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 27 januari 2022

Regeringen föreslår en sänkning av kostnaden för att vara medlem i en a-kassa. Förslaget innebär mer pengar i plånboken för låg- och medelinkomsttagare och är samtidigt en uppmuntran att ansluta sig till en a-kassa.

Det ligger i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet. Regeringen lämnar därför i dag ett förslag till Lagrådet om en skattelättnad för avgift till arbetslöshetskassa som sänker kostnaden för att vara medlem.

– A-kassan är ett skydd för människor vid arbetslöshet. Vi vill inte att trygghet för arbetstagare ska vara en kostnadsfråga. Att göra det billigare att vara med i a-kassan uppmuntrar till medlemskap och gör både arbetsmarknaden och arbetstagare tryggare. Hur viktigt det är har vi märkt inte minst under pandemin, säger finansminister Mikael Damberg.

Skattelättnaden ges i form av en skattereduktion som innebär att 25 procent av avgiften ger rätt till en avräkning mot medlemmens beräknade skatt. Skattelättnaden beräknas innebära en skattesänkning på i genomsnitt 415 kr per medlem och år.

Arbetslöshetskassorna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket om de betalda avgifterna. Den enskilda medlemmen behöver inte själv lämna några uppgifter för att ta del av skattelättnaden.

Skattelättnaden föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och gälla för avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.

När blir lagrådsremissen tillgänglig digitalt?

Lagrådsremissen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till Lagrådet.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio