En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag läser beskattningsrätt och har lite frågor och funderingar. Vore ytterst tacksam om jag fick lite klarhet i detta!

 Fråga 1. Beräkna A's skatter och avgifter.

* A har hyrt ut ett rum till B under hösten. Det uthyrda rummet motsvarar 25 % av bostadsrätten. A är varken gift, eller har sambo. Uppburen hyra är 12 000 kr (4*3000), A's avgift till bostadsrätten är 4000 kr/mån.

* A's erlagda räntor för lån av bostadsrätten är 50 000 kr.

Vänliga hälsningar,

Katta

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 25, 2009

  Hej Katta!

  Jag utgår från att uthyrningen skedde hösten 2008.

  A ska ta upp hyran som en intäkt i inkomstlaget kapital. A  får göra ett avdrag med  4 000 kr samt med 20 procent av den avgift han har betalat till bostadsreättsföreningen exkl. eventuellt kapitaltillskott för den uthyrda delen. Om avgiften 4 000 kr per månad inte innehåller något kapitaltillskott blir avdraget 4 x 25 % av 4 000 kr eller 4 000 kr. Den skattepliktiga hyfresinkomsten blir då 12 000 - 4 000 - 4 000 = 4 000 kr. Men eftersom A har betalat skuldränta med 50 000 kr blir det ett underskott i kapiatl med 46 000 kr. För detta underskott får A skattereduktion med 30 procent.

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB