En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har förstått att det generellt sett inte är fördelaktig att äga aktier inom ett handelsbolag då de beskattas inom näringsverksamhet istället för kapital. 

För det fall att handelsbolaget äger en kapitalförsäkring (som tar ca 1% skatt på det förvaltade kapitalet varje år) borde ju inte en eventuell värdeökning anses vara skattepliktig inkomst. Är det rätt att anta att en delägare av ett handelsbolag som gör kapitalvinst av aktieförvaltning (som har beskattats i en kapitalförsäkring) inte behöver betala någon ytterligare skatt?

Fråga 2. I ett handelsbolag som förvaltar aktier inom en kapitalförsäkring: om en andelsägare vill avyttra sin andel och den har ökat i värde vilket innebär att han säljer den för t.ex. dubbla det justerade anskaffningsvärdet - skall det då beskattas? Det får ju en del orimliga konsekvenser för en delägare som stoppar in skattade pengar i ett handelsbolag, skattar för vinsten varje år (i kapitalförsäkringen) och sedan för eventuell kapitalvinst vid avyttring. 

Mvh och tack!!

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  jan 05, 2013

  Hej,

  1. Ja det är rätt.

  2. Som det beskrivs i frågan är det ju då HB-andelen som säljs och inte K-försäkringen vilken även fortsättningsvis kommer att ägas av handelsbolaget. Vinsten på HB-andelen beskattas alltså.