En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
20 december 2013
Finansdepartementet


Utredning om ekonomiska styrmedel för en giftfri vardag


Regeringen har beslutat att utreda behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet för att minska förekomsten av, eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från olika varugrupper, t.ex. kläder och hemelektronik.


Vilhelm Andersson, som är fd rättschef på Skatteverket, har utsetts till utredare


Att skydda människor och miljö från farliga kemikalier är en av regeringens prioriteringar. Vi kommer i dag i kontakt med många fler kemikalier än tidigare genom mängden av leksaker, kläder, elektronik, hygienprodukter och andra varor. Även om läckaget av ett farligt ämne från varje enskild vara kan förefalla litet innebär de stora volymerna att människors exponering i vardagen och det totala läckaget till miljön blir betydande.


Om utredaren bedömer det lämpligt att införa en skatt eller annat ekonomiskt styrmedel, ska förslag på hur en sådan skatt eller hur ett sådant styrmedel tekniskt ska utformas presentaras. Utredaren ska redovisa miljö- och hälsoeffekter, eventuella offentligfinansiella effekter samt andra samhällsekonomiska konsekvenser.


En utgångspunkt för utredningens arbete är att reglerna ska vara enkla att tillämpa och kontrollera och inte medföra gränshandelsproblem eller på annat sätt stå i strid med EU-rätten eller Sveriges internationella åtaganden.


Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2015.


Kontakt


Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97
Anna Wallentin, kansliråd
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 25 90