En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är en amerikansk lag vars syfte är att ta in kontrolluppgifter från alla världens banker avseende amerikanska medborgares och amerikanska företags konton och andra finansiella tillgångar.

Till skillnad från Sverige och de flesta andra länder beskattar USA sina medborgare oavsett vari i världen de bor. Det innebär att många svenskar med dubbelt medborgarskap kommer att beröras.

De banker som vägrar lämna kontrolluppgift till den amerikanska skattemyndigheten (Internal Revenue Service, förkortat IRS) kan komma att utsättas för en withholding tax om 30 % på betalningar från USA. Det får därför antas att alla större banker världen över kommer att börja lämna kontrolluppgifter IRS med början 2014/15.

Små svenska banker och finansiella institutioner kan komma att neka amerikanska medborgare att öppna konto för att slippa den betungande rapporteringen. Vidare skulle jag tro att de banker som väljer att rapportera kommer att övervältra kostnaderna för rapporteringen på de amerikanska medborgarna.

USA erbjuder undantag från direktrapportering till IRS, om bankens hemland ingår ett särskilt avtal med USA om att kontrolluppgifter ska sändas till IRS genom hemlandets myndigheter. Sådana avtal blir då ömsesidiga så att USA kommer att lämna kontrolluppgifter till sådana länder beträffande deras medborgares finansiella tillgångar i USA.

Finansdepartementet och det amerikanska finansministeriet har nyligen enats om ett utkast till avtal mellan Sverige och USA. Utkastet ska nu beredas innan avtalet undertecknas. Det närmare innehållet kommer att offentliggöras efter det att avtalet har undertecknats.

Jag förutsätter att avtalet kommer att undertecknas. Det kommer då att innebära att amerikanska medborgare som bor i Sverige kan komma att få problem med IRS. Det kan också medföra att svenskar och svenska företag med tillgångar i USA får problem med Skatteverket.

FATCA kan ses som en fortsättning på den trend som började med skärpta penningtvättslagar som kom efter 9 september 2001 då Word Trade Center förstördes genom en terroristattack. Därefter följde skandalen med den schweiziska banken UBS, som tvingades betala skadestånd till USA för att banken hemlighållit amerikanska medborgares tillgångar. Med hjälp av OECD har sedan press satts på skatteparadisen att sluta informationsutbytesavtal. Sverige har nu slutit sådana avtal med nästan alla lågskatteländer. Och nu kommer FATCA med ömsesidig tillämpning. Vad blir nästa steg i denna utveckling?

För fördjupning, se Finansdepartementets pressmeddelande, Svenska bankföreningen och info på IRS hemsida.