En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Jag och min familj(samtliga svenska medborgare) planerar att snart flytta tillbaka till Sverige efter 3 år i annat EU land. Vi har allihop varit utskrivna från Sverige och ingen av oss har heller haft någon "väsentlig anknytning" till Sverige.

Jag har under utlandstiden sparat ihop ett större belopp som jag i samband med hemflytten planerar att föra över till svenskt konto.

Jag vill undvika överraskningar och se till att jag har alla de dokument som eventuellt kan behövas såsom "bevis" och har därför två frågor:

-Är det troligt att Skatteverket vill ha nån slags intyg på att jag faktiskt varit bosatt utomlands under den aktuella tiden eller är avsaknaden av "väsentlig anknytning" i Sverige, i sig, bevis nog? Om intyg kommer att efterfrågas: Vad för slags intyg efterfrågas normalt och när efterfrågas detta? (I samband med inskrivningen, deklarationen eller i samband med överföringen av pengarna?)

- Jag har förstått att den svenska banken kommer att vilja ha en kontrolluppgift av mig i samband med hemflytten. Skulle en s.k "P60" dvs en sammanställning från arbetsgivaren där inkomst/skatt/sociala avgifter/pension etc framgår, vara en godkänd sådan kontrolluppgift eller vad krävs normalt?

 Tack för ett mycket bra forum,

Mvh, Erik med familj.

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jun 30, 2010

   Hej!

  Hej Erik!

  Ifall Skatteverket inte tidigare gjort någon utredning kan det vara troligt att de nu kanske hör av sig. Du bör lämna upplysning i din deklaration om din bortavaro från Sverige, vilket land du varit bosatt i och allmänt om dina inkomster/skatter under dessa år. Kan du visa att du varit begränsat skattskyldig - saknat väsentlig anknytning till Sverige - under dessa år kan Sverige inte beskatta dina förvärvsinkomster.

  Det kan för Skatteverket räcka med ovanstående inormation på deklarationen, så avvakta tills Skattverket eventullt hör av sig. Du får då veta vad de vill ha ytterrligare för information. De vill kanske ha kopior på hyreskontrakt och registreringshandling från aktuell myndighet i det land ni varit bosatta under dessa tre år.  

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se