En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 Jag går i tankarna om att starta ett Ltd bolag i England med Filial o Sverige. Anledningen till det är inte att slippa Sveriges skatter, Så om det skulle klassas som att jag har fast driftställe i Sverige gör inte så mycket. Varför jag vill starta ett Ltd och inte ett svenskt AB eller Enskild firma beror på: AB = Har inte tillgång till det kapital som behövs. Enskild firma = Då har jag inte rättigheterna till att köpa in diverse grejor för försäljning, då större utländska företag kräver att man har AB eller Ltd osv. (Detta gäller biltillbehör av diverse slag, i mitt fall)

 

 Så vad tycker ni om detta? Vill gärna höra lite kommentarer och funderingar.

13 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej GNyberg!

  Som jag tidigare framhållit på detta forum, anser jag att det blir mycket krångel och höga konsultarvoden om man skall arbeta med ett Ltd, som har filial i Sverige.

  Varför inte börja med en enskild firma, sätta av till expansionfond och sedan ombilda den enskilda firman till ett AB? Du måst då först få en vinst i den enskilda firman före skatt om c:a 140 tkr. På detta belopp betalar Du 28 % expansionsskatt. Då återstår drygt 100 tkr. Det för Du över till ett aktiebolag. Det torde vara det billigaste sättet att bilda ett svenskt aktiebolag. Kontokontoret kan hjälpa Dig med transaktionerna - www.kontokontoret.se

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  GNyberg
  okt 23, 2006

  Okej, jag får ta o köra på det sättet istället. Låter väldigt rimligt.

   Stort tack för svar Clas!

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Det skulle vara intressant att pröva om det trots allt inte går att genomföra bildandet av ett AB på det ovan beskrivna sättet. Om någon vill pröva, är jag beredd att gratis ansöka om förhandsbesked för vederbörande. Då blir kostnaden endast den avgift som Skatterättsnämnden tar ut för att expediera ärendet.

  Hälsningar

  Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Enligt prop. 2003/04:133 sidan 23 får inte aktiekapitalet räknas in i tillskottet till bolaget. Jag menar att det strider mot lagtextens ordalydelse. Att skjuta till aktiekapital vid ett bolags bildande är också "tillskott" enligt min mening. Eftersom det finns ett sådant här uttalande i en proposition får man dock räkna med att Skatteverket kan ifrågasätt en bolagsbildning gjorts på det sätt jag beskrivit ovan. Däremot kan naturligtvis inte ett inköpt bolags aktiekapital räknas in i "tillskottet".

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  GNyberg
  nov 14, 2006

  Ja det skulle vara intressant att veta ifall det går ändå. Om inte så är det det vanliga som gäller? att spara tills man väl har ett kapital för att byta företagsform? Tycker nästan ändå att det borde finnas något för att underlätta/snabba på processen för att starta ett AB. Dock är jag själv inte så jätte insatt i det hela så jag själv vet inte.

 1. anon
  hevi
  nov 15, 2006

  Jag tittar just nu på att byta företagsform till AB från enskild firma. Jag har försökt penetrera det veritabla minfält som skattemyndigheten så påpassligt lagt ut för oss småföretagare som alla politiker tycker är så otroligt viktiga... I alla fall, med god hjälp av BLInfo's böcker i ämnet har jag, om jag förstått det hela rätt, förstått det som att det är helt görligt att ombilda enskild till AB på ett skatteeffektivt sätt, t ex som på det sätt du föreslagit.

  Förutsättningen är att man håller tungan i rätt mun. En rätt genomförd ombildning anses vara en *onerös* överlåtelse, en "överlåtelse mot ersättning" -dvs att direkt ägande i enskilda firman byts mot indirekt ägande i form av aktier.

  Förutsättningen för att expansionsfonden skall kunna föras över till AB:t är att:
  *verksamheten kommer att drivas vidare av AB:t
  *samtliga tillgångar från enskilda firman förs över till AB:t
  *att en begäran görs i den enskilda firmans deklaration om att expansionsfonden ej skall beskattas.
  *tillgångar motsvarande 72% av expansionsfonden förs in i AB:t

  Ett exempel ges på en inkråmsöverlåtelse (försälning av EF till AB:t) där det finns tillgångar på 200kkr (ber enl. skattemässigt restvärde) och en expansionsfond på 75kkr i den enskilda firman.

  Ett AB startas och 100kkr *privata* bankmedel skjuts till som aktiekapital. Alla tillgångar från den enskilda firman köps sedan av AB:t utan att någon skattemässig fördel uppkommer. Ett tillskott på 54000kr (72%av Exp fond) måste göras enligt reglementet så motsvarande belopp förs upp som beskattat eget kapital.

  När hela tranaktionen är klar innehåller ballansärkningen:

  Tillgångar på 200kkr inventarier och 100kkr i bankmedel (=300kkr).

  På andra sidan ligger 100kkr i aktiekapital, 54kkr i beskattat eget kapital samt *trumvirvel* 146kkr i avräkning till aktieägare (dvs ett *lån* från bolaget till aktieägaren som motsvarar aktiekapital och extra kapitaltillskott), summa 300kkr...

  På samma sätt går det att göra en ombildning genom apportemmission med en apport på 100kkr i aktiekapital och 72kkr överkursfond. Det går även att använda periodiseringsfonder för transaktionerna.

  hevi

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2006

  Hej GNyberg!

  Som jag skrivit på annat ställe erbjuder jag mig att gratis hjälpa till med att söka förhandsbesked för den som vill ombilda enskild firma till aktiebolag med hjälp av expensionfond. Den enda kostnaden för sökanden blir den avgift Skatterättsnämden tar ut och det blir troligan inte mer än några tusenlappar. De tar ut avgift delvis baserat på sökandens ekonomi. Är det någon som är intresserad kan vi höra oss för om avgiften,  innan vi ansöker om förhandsbesked.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Uljas
  nov 01, 2008

  Hej,

  läst om tidigare inlägg ang ev ombildande av EF till AB med hjälp av expansionsfondmedel.

  Vad hände i detta ämne/ärende?

   /Uljas

 1. anon
  thomasc
  nov 03, 2008

  som ny medlem är detta intressant även för mig.

  Har försökt läsa alla relevanta trådar men kan inte riktigt komma fram till vad det blir för svar. Kan man använda medel (ca139´) i en expansionsfond som kapital vid bildande av aktiebolag?

  följdfråga: har det framkommit konkret info om reducerat aktiekapital (50´) för fåmansbolag?

  MVH

  /thomasc

   

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 22, 2008

  Hej Tomas!

  Nej, här har inte hänt något på den här fronten ännu. Mitt erbjudande om gratis konsulthjälp för ansökan om förhandsbesked kvarstår dock.

  50 000 kr i aktiekapital är bara förslag ännu så länge.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  callerud
  mar 03, 2009

  Hej!

  Har ett enkelt bolag ihop med mina bröder som vi ev skulle vilja omvandla till AB utan att behöva skatta för mycket. För att göra det lite mer komplicerat så består tillgångarna av fastigheter som då också skall föras övert till ABt. Kan detta vara något att pröva hos skatteverket?

  Hälsningar Joakim 

   

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 28, 2009

  Hej Callerud!

  Om er nuvarande verksamhet har ett eget kapital (utan att inräkna perodiserings- och expansionsfonder) som uppgår till mer än 100,000 kr. torde det inte vara några som större problem att ombilda till aktiebolag. Det finns dock två saker att tänka på. Det blir normalt sett en stämpelskatt på 3 % av fastigheternas värde. Det kan dock finnas vägar runt detta problem. Om det finns expansionsfond och periodiseringsfonder, måste ett extra kapitaltillskott lämnas som är lika stort som dessa fonder. Detta tillskott bör kunna lämnas, som apportegendom (dvs. annan egendom än pengar).

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Carl.Martin
  jan 18, 2010

  Hej Clas vet att detta är en gammal tråd, dock undrar jag om erbjudandet står kvar vi ska ombilda genom den prinsip du skriver om längs upp

   

  MVH Carl