En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 


Fråga om ett sedan flera år skilt par som fortfarande deklarerar varsin N3A, men där hustrun vill "bli av med" sin andel.
Varje år deklareras överskott pga negativ räntefördelning. Alltså finns ett negativt kapitalunderlag och ett negativt JAU.
Önskan är nu att f.d. hustrun säljer sin andel för 0 sek (till sin f.d. man) och tar skatteeffekten av den negativa JAU:n (sek 453 338). Om nu maken skriver på en sådan överlåtelse, men vi utgår från det.
Det negativa kapitalunderlaget för hustruns del förloras. Om nu handelsbolaget skulle gå med vinst i framtiden.
F.d. hustrun får betala minst sek 130 000 i skatt då hon deklarerar K15A
Vad händer med f.d maken då han blir ensam delägare i ett HB? Vem kan kräva likvidation?
Det hela försvåras av att HB:t har en skuld på över 1 milj till ett AB där maken äger 100%. En skuld som för tillfället inte kan betalas genom att maken skjuter till likvida medel, då han inte har dessa pengar för tillfället. Får just detta faktum konsekvenser för f.d. hustrun?
 

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jun 26, 2020

  Hej!

  Då maken är ensam delägare så ska handelsbolaget likvideras inom sex månader om inte maken hittar en ny delägare. Bolagsverket är den myndighet som ska kräva att bolaget ska likvideras men det är viktigt att tänka på att lagen kräver att bolaget ska likvideras. Jag vet att även Skatteverket ibland går in och hävdar att bolaget ska likvideras samt beskattar den negativa JAU:en.

  Att HB har en fordran på AB påverkar inte den fd frun.

  Ett tips skulle vara att den FD frun säljer sin andel till aktiebolaget för 0 kr istället. HB kommer då att fortsätta ha två delägare och ni slipper problematiken med likvidationen.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB