En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 01 november 2019

Regeringen har beslutat om utredningsdirektiv för en utredning som ska se över reglerna om det så kallade företrädaransvaret.

I direktivet framgår det att utredaren ska ta hänsyn till att villkoren för att starta, driva och utveckla företag ska vara så goda som möjligt. I uppdraget ingår det även att säkerställa att reglerna fortsatt bidrar till att upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet och att reglernas preventiva effekt bevaras.

Direktivet är en följd av två tillkännagivanden som lämnats av riksdagen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 oktober 2020.

Fakta

Om en företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift som ett bolag är skyldigt att betala, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten. Detta regleras genom det så kallade skatterättsliga företrädaransvaret. Företrädaransvaret är viktigt bland annat för att upprätthålla sund konkurrens på lika villkor i näringslivet och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00