En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

I februari 2014 självrättade jag ett sk CFC bolag som endast bedrivit kapitalförvaltning - och som utlandssvensk. 4 år efter rättelsen medger SKV återblning av kuponger för åren 2010, 2011 och 2012. Betalning görs till skattekonto, dock ej på respektive år, utan som en klumpsuma om 173 tusen 2018. 2008 och 2009 förvägras, med hänvisning till att dessa år fallit bort trots att inlämning skett 2014. Jag beslutar att strunta i 2008, men vill få besked om 2009. Igår fick jag veta att detta nekas. Mao ord så lyckades SKV få till progressiv beskattning på kupong, i mitt fall ca 56 procent då inkomsten deklarerats brutto, samt ytterligare 30 procent - mao totalt ca 86 procent plus ränta. Till saken hör att de nu säger, efter närmare 5 år, att endast bolaget kan begära återbetalning - ett bolag som jag stängt utomlands för ca 3 år sedan till förlust - särskilt som jag erlagt ca 2.7 Mkr i självrätelseskatt för åren 2008-2012. Noteras bör att jag flyttade från SE 2012, rättade februari 2014. Skriver detta så att alla ni skatteintresserade kan få reda på hur SKV fungerar i praktiken - dvs som en Stalinistisk terrororganisation ! Tilläggas kan att jag även slåss om en felkontering om 907 tusen som skedde 2011 och som omdelbart återfördes till bolaget som de vil beskatta som utdelning plus skattetillägg trots att medlen aldrig nått mig, dvs i direkt strid med kontantprincipen ! Absurt ! Sens moral - skit i SKV. Självrätta inte. Undvik SKV som pesten ! Försöker ni göra rätt så kommer de endast försöka straffa er ! Any thoughts Daniel ? Speciellt beträffande kupongen ?

32 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 03, 2018

  Hej!

  Det verkar väldigt konstigt att de nekar till att ompröva 2009 då det ligger inom femårsfristen, här skulle man veta hur man motiverat detta dvs vilket lagrum har man hänvisat till. När det gäller vem som ska begära omprövning så det den som betalat skatten dvs är det bolaget så är det bolaget som ska begära omprövning men då kan man ifrågasätta varför man godtog året 2010 tom 2012.

  När det finns så många olika invändningar från Skatteverket är frågan om man inte ska begära ut en kopia på samtliga handlingar så man får gå igenom vad som har gjort och se om det finns fel i handläggningen.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Beträffande EU lag, så tror jag det fungerar, dock inte i detta enskilda fall, men i övrigt då kommunikation passerat landsgränser från SKV. I övrigt så vill jag att Dyfermark (inte Josefsson på UG kommer på besök så att jag kan förklara för dem att det finns INGEN fördel att bedriva kapitalförvaltning i ett sk CFC bolag - i mitt fall har de lyckats skapa nästan 100 procents skatt ! Inte bara i detta enskilda fall. Lägg till detta utgifter samt sveda och verk samt passivitet i placeringar pga osäkerhet !). Slutsatsen är att i CFC sammanhang, självrätta INTE ! Lika bra att ta chansen att inte upptäckas och upptäcks ni, så kan skadan i alla fall inte överstiga 100 procents beskattning. Jag vill också att ni läsare i detta forum noterar att de efter min självrättelse, anmälde mig till EBM som lade ner fallet omedelbart ! Således, detta med att rätta för att undvika skattetillägg (SKV har gjort detta tom på en felkontering om ca 907 K i mitt fall - dvs skatt om ca 0,5 mkr för inget) samt anmälan till EBM gäller INTE i praktiken. Slutsats - det finns 0 själ att självrätta CFC bolag samt 0 skäl att bedriva kapitalförvaltning i CFC bolag !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Tilläggas kan att i självrättelse fall, så är det spridit att det är en process som skall ta 6 till 9 månader. I mitt fall tog dom närmare 3 år på sig innan besked, anmälan till EBM och mina överklaganden ! Och det sk CFC bolaget har endast suttit på kapital som härrör från sparande ! Mao, inget annat än sparande där dessutom kupongskatt om 30 procent erlagts för alla aktier ! Jämför detta med tex en kapitalförsäkring på Avanza ! !00 procents skatt vs ca 15 procent över en cykel ! Where is the benefit ? Jag vill åttala SKV, bla för brott mot due process men även falsk marknadsföring av enhet 0448 ! Notera även att jag som utlandssvensk hade kunnat skita i att rätta ! Kroatien har ingen CFC lagstiftning, skattade in reavinster när jag flyttade hit (numera 12 procent om inte förvärvat före 2016 och 0 om sutit på det i 2 år), o procent om obligationer ! Jag var för ärlig, gick på deras reklam och min svenska ångest, mm. Med min erfarenhet skulle jag uppmana alla med CFC bolag att INTE självrätta ! They will only tax you 100 procent then, send it to EBM, and continue to make terrorism for now, in my case, 4.5 year ! Give them NOTHING and move ! And tell them NOTHING ! Just move and let the country go down ! 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Sedan så är det här med kedjebeskattning ! Kan man beskatta bolag såväl som ägare ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 05, 2018

  Hej!

  I Sverige så beskattar man för bolagets för dess inkomst och sedan när ägaren tar ut pengarna genom utdelning. Detta har diskuterats men gäller än så länge.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Så ibland kedjebeskattning ? Ibland läpande ! Även om det äter in på tillfört kapital, dvs Pomperipossa ! Skicka hit UG, fast helst på egna medel, så skall de få CFC bolag förklarat för sig !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 05, 2018

  Det stämmer att ibland uppkommer kedjebeskattning.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Det är förbjudet, även inom svensk skiträtt !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Det är förbjudet, även inom svensk skiträtt !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Det är förbjudet, även inom svensk skiträtt !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Det är förbjudet, även inom svensk skiträtt !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 05, 2018

  Det är förbjudet, även inom svensk skiträtt !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 05, 2018

  Hej!

  Viss kedjebeskattning tillåts faktiskt i den svenska skatterätten. Ett exempel är beskattning av vissa typer av aktier i aktiebolag. Om AB A delar ut pengar till AB B så beskattas först vinsten i AB A, därefter beskattas utdelningen i AB B. Sen när AB B delar ut pengar till ägarna så beskattas de ytterligare en gång hos ägarna dvs det blir beskattning i varje led.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 12, 2018

  Är det sp så borde det förbjudas !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 12, 2018

  Konsekvenserna kan nämligen bli absurda 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 12, 2018

  Men låt oss anta att AB A tillförs 1 Mkr som sedan skyfflas fram och tillbaka mellan AB A och AB, så torde skatten, vid tillräckligt många gånger, kunna överstiga Svensk BNP ! Absurt om kedjebeskattning de facto tillåts. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 12, 2018

  Fast SAPs, CPKs och SKVs nirvara ! Föresten, har inte Vänstern och VPK sina rörre från SKP - nästan samma akronym som SKV ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 12, 2018

  Det är korrekt att situationerna kan bli absurda

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 13, 2018

  Vilket är varför SKV måste reformeras i grunden och det sk tjänsteansveret, som urvattnades på 70 talet, kraftigt skärpas !

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 13, 2018

  Intressant, beträfande kuponger, är att de tog 4 år på sig beträffande 2010, 2011 och 2012 och 4,5 år på sig beträffande 2009 och 2008, samt att 2008, beslutade de att kupongskatten var tillräcklig för att anses vara fullt skattad (fast faktum är att det troligen var för att det året fallit bort då den övriga beskattningsbeslutet tog ca 3 år). Beträffande kupongen 2009 så drog de de facto 90 procent då ala år redovisats brutto, samt förvägrade återbetalning av kupongskatt plus ränta, medans åren 2010-2012 betalades tillbaka efter ca 4 år, dock som klump 2018. Men det mest chockerande ör att de vill skatta en felkomtering med ca 500 tusen - dvs en studs från bolaget till ett privat konto hos annan bank, och som omedelbart kom tillbaka. Då studsen var på ca 900 tusen, så vill de ha ca 450 tusen för detta plus ränta och tillägg. Vidare överfördes senare samma år 1.5 mkr till samma konto, vilket kom fram, vilket de vill skatta till ca 1 Mkr. I övrigt kan noteras att bolaget tillfördes kontanter om ca 15 Mkr 2005 maj if form av kontanter, obligationer och lite aktier. Jag finner även detta, och särskilt studsen, absurd ! Avkastningen i övrigt har inte varit enorm, då det besta oblisar. Men nu befinner det sig i KR.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 13, 2018

  Och det här med kedjetaxering kan ta mig tusan inte vara tillåtet ! Särskilt inte på studsar !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 10, 2019

  Notera i detta sammanhang att samtliga medel kom från ett privat konto på samma bank som satte upp CFC bolaget. Ingen näringsversamhet bedrevs i det sk. bolaget. Låt oss nu ta exemplet att man har 10 miljoner på ett personligt konto, skickar in det i ett sk CFC bolag, sedan tar ut det ingen och att detta fortgår tex 200 ggr under ett skatteår. Om SKV får som de vill, så kommer då 2 miljarder att utdelningsbeskattas. Själv har jag hävdat lån, som jag skrivit på. SKV hävdar ovillkorat tillskott, vilket torde då kunna, i detta exempel kunna leda till 600 miljoner i skatt plus skattetillågg ! Absurt ! Och det här med bevisbörda, beträffande firmatecknare samt registrering av kapital - som aldrig skett - struntar de helt i. Likaså FR och KR. Får se om Hfd beviljar pt, något jag nu väntat besked om i över 5 månader ! 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 10, 2019

  Och det här med utredningspluikt tycks de också strunta i. Hursom, det finns EU konventioner. Och förutom SE förvaltningsrätt finns även dylikt i HR som jag bott i sedan 2012. Så vad säger du Daniel - skall man självrätta med dylik behandling och absurditet ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 10, 2019

  Beträffande kupongskatten 2009 så är det överklagat och befinner sig, efter 9 månader fortfarande i Falun utan beslut. Men den strora frågan, beräffande bevisbärda och eftertaxering, dvs ovillkorat eller aktieägarlån, befinner sif i Hfd som inte svarat efter lver 5 månader.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 10, 2019

  På vilket man vill ta ut skattetillägg om 40 procent. Således, i mitt exempel, så skulle 10 mn SEK kunna förvandlas, uder ett år till en skatteskuld om 840 miljoner - spsom SKV resonera. Notera öven att SKV såväl som FR och KR struntat i bevisbördan när det gäller sk eftertaxering. Och kom ihåg att detta var en självrättelse, där idioterna på X med T i spetsen lämnade in samtliga bankallegat samt sammanställningar, inklusive sk resultaträkning. Med detta tog jag fram balansräkningen vilket tog mig ca 15 minuter att göra i efterhand för KRs benefit. Det var nämligen så att BR endast bestod av kontanter, oblisar och aktier, samt att de fick en detaljerad sammanställning av skuldens utveckling. Har man tillgångssidan, var det bara att dra av detta för att erhålla skuldsidan.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  jun 11, 2019

  Hej Mats!

  Självklart blir det oerhört knepigt om Skatteverket ser dessa tillskott som ovillkorade aktieägartillskott för att sedan kunna beskatta uttagen som utdelning/lön. Jag tror att när man ska göra en frivillig rättelse så måste man vara väldigt försiktig med hur man formulerar sig så det blir rätt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  jun 12, 2019

  Och tro ej heller på vanlig logik ! Det var n !ämligen de som formulerade det ! Men om man tar mitt fall empiriskt, så torde lärdomen vara att skita i SKV ! Dom är nämligen INTE Gud och dom har INGEN logik. Något jag hoppas Hfd skall bevilja prövning för

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 15, 2019

  Läste nedan beträffande kjedjebeskattning. I mitt fall har man vissa  år velat beskatta löpande, och vissa år som om utdelning från AB. Where is the logic ? 

  Dubbel- och kedjebeskattning

  Med ekonomisk dubbelbeskattning menar man att företaget först ska betala skatt för sin vinst och därefter att andelsägarna ska betala skatt på den vinstutdelning som företaget lämnar.

  Om företaget som tar emot utdelningen själv är ett dubbelbeskattat subjekt, t.ex. ett aktiebolag, uppstår en kedjebeskattningseffekt. Den utdelning som aktiebolaget tar emot ingår i resultatet som beskattas. När aktiebolaget i sin tur lämnar utdelning beskattas den ytterligare en gång hos dess ägare (kedjebeskattning).

  Utdelning på lagerandelar och kapitalplaceringsandelar är skattepliktig. Utdelningen kommer därmed att kedjebeskattas.

  Utdelning på näringsbetingade andelar är i regel skattefri

  Utdelning på näringsbetingade andelar är i regel skattefri. Orsaken till detta är att lagstiftaren har velat förhindra kedjebeskattning, d.v.s. att beskattning sker i mer än två led, för innehav av andelar som ingår som ett led i den verksamhet som ägaren bedriver.      Vidare kan nämnas att år 2009 så struntade dessutom i återbetalning av svensk kupongskatt (inkomsten beskattades brutto) medan de för år 2008 ansåg att den skatt som betalats i form av kupong, översteg 15 procent varför de sk CFC reglerna inte gällde. 2010-2012 återbetalades. Oavsett vad, tror SKV att de kan göra vad fan de vill? Utan logik? Varefter FR och KR bara skriver av på uppenbar idioti utan att ha satt sig in i materian !  

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 15, 2019

  Notera även att jag hävdat aktieägarlån, vilket de bara valt att underkänna. Någon bevisning från SKVs sida har INTE framförts, trots utredningsplikt. Snurror utgjorde inget problem fram tom 2013. Jag har bott i HR sedan 2012 som inga CFC regler då hade samt vars DTA ger HR beskattningsrätt på i stort sätt alla kapitalinkomster.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 15, 2019

  Vidare, det sk bolaget har endast bedrivit kapitalförvaltning för egen räkning. Någon fakturering eller arvodering har aldrig skett och SKV såväl som FR och KR har erhållit safe custody transfer som visar at allt som överförts kom från en privat depå på samma bank som hanterade det sk bolaget. Detta med kjedjetaxering, att ibland skatta löpande ibland utdelnimng, att vissa år betala tillbaka kuponger, vissa år acceptera de (2008) andra år strunta i det (2009) samt strunta i bevisbörda och utredningsplikt vid eftertaxering i ett självrättelsefall där de erhållit vartenda bankallegat är absurt och en skandal ! Det duger nämligen inte med lösa påståenden !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 15, 2019

  Såg även nedanstående på SKVs hemsida, vilket i en normal värld trode ha bäring på mig, då det sk bolaget endast sysslat med kapitalförvaltning. 

  Värdepapper som är en kapitaltillgång

  Värdepapper som inte är lagertillgångar utan ingår i en kapitalförvaltning är kapitaltillgångar (25 kap. 3 § IL) och beskattas enligt kapitalreglerna. Med detta avses i korthet att aktier och andelar kan omfattas av reglerna om näringsbetingade andelar, vilket innebär att kapitalvinster och utdelningar i normalfallet är skattefria och förluster inte avdragsgilla (24 kap. 13–14, 17 §§ och 25 a kap. 5 § IL). För aktier och andelar som inte är näringsbetingade, s.k. kapitalplaceringsandelar, tillämpas de grundläggande bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap. IL, vilket innebär att kapitalvinster tas upp det beskattningsår då tillgången avyttras och att kapitalförluster dras av när förlusten är definitiv. Förluster får enligt 48 kap 26 § IL endast dras av mot vinster på delägarrätter inom koncernen (aktiefållan). Läs mer om detta under Begränsad avdragsrätt för kapitalförluster.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  jun 15, 2019

  Räntan var satt till Riksbankens referensränta plus 3.5 procent - så någon diskussion om räntans storlek uppstod ej. Ej heller vad som tillskjutits bolaget i förm ab oblisar (merparten), aktier och kontanter. Notera även att jag var ENDA riktiga aktieägare samt att bolaget inte utgjort något annat än ett konto ! Ej heller tidigare (ett konto som uppstod av skattade medel då jag arbetade på Världsbanken med sk vitt pass, dvs komplett skattebefrielse - för att förenkla årligt krångel med IRS - vilket på den tiden var helt lagligt. Mao helt korrekt skattade medel. Något SKV också skiter i. Hursom, sens moralen är att skita i SKV, dvs rätta inte. Och om ni gör, UNDVIK G förvaltningsdomstolar dom är nämligen inte oberoende och struntar oftast i lagtext, bevisbörda, dokument och går bara på SKVs linje - ofta i direkt lagstridighet.Notera även att de oftast struntar i svensk förvaltningsrätt, EU konventioner samt i mitt fall i Kroatisk förvaltningsrätt - som också torde spela roll då de direkt kontaktat mig, trots ombud, över landsgränser inom EU. Dylikt struntar de dock i.

  <p>Mats</p>