En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Behöver hjälp med hur agera mot myndigheten.

Sålde fritidsfastighet förra året och begärde uppskov med reavinsten. Köpte dessutom en villa fastighet till. Hur kommer jag undan reavinsten, skattemyndigeten påstår att då fritidshuset inte beboddes permanent ges inget uppskov.

Tacksam för hjälp av någon

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Mazze!

  Tyvärr är lagen entydig på den här punkten. Den sålda fastigheten måste ha varit permanentbostad med undantag för vissa tvångssituationer. Så här lyder bestämmelserna (inkomsstskattelagen 47 kap. 3-4 §§):

  "3 § Med  ursprungsbostad avses en sådan privatbostad i Sverige som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad.
  Med  permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt
  1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller
  2. under minst tre av de senaste fem åren.
  Om den skattskyldige förvärvar en ny bostad innan han avyttrar den tidigare bostaden, skall frågan om den tidigare bostaden är hans permanentbostad avgöras med utgångspunkt i förhållandena när den nya bostaden förvärvas, om han begär detta.
  En bostad som vid avyttringen ägs av ett dödsbo kan inte vara ursprungsbostad.
   
  4 § En privatbostad i Sverige räknas som ursprungsbostad även om den inte är permanentbostad, om den skattskyldige är bosatt i bostaden men ännu inte har bott där ett år och
  1. den tas i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande,
  2. den annars avyttras under sådana förhållanden att det måste anses som en tvångsavyttring och det inte skäligen kan antas att den skulle ha avyttrats även om det inte hade funnits något tvång, eller
  3. den avyttras till staten därför att det på grund av flygbuller inte går att bo i den utan påtaglig olägenhet."

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB