En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag ar sedan ca 9 manader folkbokford i England dar jag forvarvsarbetar och betalar skatt. Under denna tid har min bostadsrattslagenhet i Sverige varit uthyrd i andrahand. Vissa funderingar finns pa att salja lagenheten inom overskadlig framtid (12 manader). Fragan uppkommer da om det kan stalla till skattemassiga problem att jag presumtivt inte kommer vare sig bo eller vara folkbokford i lagenheten vid tidpunkten for forsaljningen. Vad galler i dessa fall? Aktuell folkbokforingsadress, faktiskt bosattning vid tidpunkten for affaren, hur lang tid foregaende forsaljningen man bott/inte bott pa adressen etc? Tacksam for svar.

Halsningar

Gustav

2 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  feb 19, 2008

  Hej Gustav!

  Efter vad jag kan förstå har Du varit bosatt i aktuell lägenhet och då anses Du vara obegränsat skattskyldig i Sverige p. g. a. väsentlig anknytning.

   Reavinsten beräknas på vanligt sätt och om Du mot förmodan skulle vara begränsat skattskyldig så blir skatteffekten densamma eftersom Sverige enligt intern skattelagstiftning har rätt att beskatta vinsten och gällande dubbelbeskattningsavtal med Storbritannien tillåter också svensk beskattning.    

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  legeuse
  feb 25, 2008

  Hej Hans,

  Tack for svaret. Att jag skulle betala skatt pa eventuell reavinst i Sverige har jag raknat med - betyder emellertid detta att jag kan riskera att behova skatta aven har i England vid en eventuell lagenhetsforsaljning?

  En relaterad fraga ar ocksa den om min faktiska bosattning. Jag har haft slaktingar som hamnat i sitsen att vilja salja en bostad men i praktiken inte kunna da de inte bott pa adressen under en viss tid fram till forsaljningen och darmed skulle skatten i princip utgora hela reavinsten. Visserligen har dessa fall gallt naringsfastighet (jordbruk) och aganderatt (villa), men det vacker mitt intresse angaende huruvida liknande fallgropar existerar for bostadsratter. Med andra ord, kan det faktum att jag eventuellt kommer salja min lagenhet utan att sjalv bo i den (oavsett om jag ar utomlands eller ej) vid tidpunkten for forsaljningen komma att paverka hur forsaljningen beskattas?

  Halsningar

  Gustav