En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Är intresserad av att köpa en restaurang som idag drivs som HB.

Jag är inte intresserad av att ta över bolaget utan bara inkråm, goodwill o ett bra hyreskontrakt.

Har fått ett pris på 1,5 milj, kan jag sedan dra av momsen på detta belopp?

Har hört att en sådan affär är momsfri?

 

Tacksam för svar =)

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 20, 2011

  Det är riktigt att överlåtelse av avgränsad del eller av ett helt företaget är undantaget från momsplikt.

  Mervärdesskattelagen 1994:200 3 kap

  Undantag för överlåtelse av verksamhet
  25 § Från skatteplikt undantas omsättning av tillgångar i en
  verksamhet, när en sådan tillgång överlåts i samband med att
  verksamheten överlåts eller när en sådan tillgång överlåts i
  samband med fusion eller liknande förfarande, allt under
  förutsättning att förvärvaren skulle vara berättigad till
  avdrag för skatten eller återbetalning av skatten enligt 10
  kap. 9-13 §§.

  Från Skatteverkets momsbroschyr SKV552

  Överlåtelse av verksamhet
  Du ska inte ta ut moms om du säljer en hel verksamhet
  (inkråm) eller en avgränsad del av en verksamhet
  i de fall köparen ska driva verksamheten vidare och
  skulle ha avdragsrätt för den ingående momsen. Detta
  gäller även när verksamheten överlåts genom fusion
  eller liknande förfarande. I detta sammanhang saknar
  det betydelse om tillgångarna i sig är momspliktiga
  eller inte.
  Du får inte välja att ta ut moms om förutsättningarna
  för momsfri överlåtelse är uppfyllda. Tillgångarna är
  undantagna från moms även om du överlåter verksamheten
  till någon som utan att bedriva verksamheten
  överlåter den till någon som driver verksamheten
  vidare. En förutsättning är att verksamheten bedrivs
  utan avbrott.

 1. anon
  Maher
  apr 24, 2013

  Vad gäller i momsfrågan när en idrottsförening/klubb, tex. golfklubb förvärvar en ranch från ett AB genom en inkromsaffär? Dvs. Ett momspliktigt AB säljer till en icke momspliktig förening, skall AB:et ta ut moms för såld verksamhet?


  /MA