En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
6 september 2013
Finansdepartementet
Näringsdepartementet


Åtgärder för fler jobb i konkurrenskraftiga företag


Regeringen föreslår att det införs ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. Detta för att stimulera till fler investeringar inom FoU. Regeringen ska även låta utreda hur skattereglerna för finansiella instrument kan underlätta entreprenörskap.


Regeringens mål för forsknings- och innovationspolitiken är att Sverige ska vara en framstående nation som bidrar till utveckling och konkurrenskraft. Det är därför angeläget med åtgärder för att underlätta för företag att investera i FoU.


Förslaget innebär att företagen får göra avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna, dock högst med 230 000 kronor per koncern och månad för personer som arbetar med FoU. En nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med FoU sänker företagens direkta kostnader för FoU oavsett om företagen går med vinst eller inte. Förslaget innebär ett väsentligt incitament till nya och mindre företag som vill växa och som i dag bedöms ha störst svårigheter att finansiera investeringar i FoU.


Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.


Regeringen vill främja Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och jobbskapande investeringar i snabbväxande företag. Med syfte att förbättra reglerna kommer regeringen därför att låta utreda skattereglerna för finansiella instrument, t.ex. optioner och andra aktierelaterade incitament, som företagen ger till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning. Utredningen ska beakta grundläggande skatterättsliga principer.


Sammantaget innebär det att regeringen i BP14 samt i tidigare annonserade förslag satsar 2,3 miljarder på företagande:


- 230 miljoner kronor per år till minskat regelkrångel


Förenklade regler om frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning (90 miljoner kronor/år)
Samordning av moms- och inkomstdeklarationen för småföretag (30 miljoner kronor/år)
Bättre likviditet och minskad administrativ börda vid import (110 miljoner kronor/år)
Förenklad skatteredovisning för småföretag, analys av rak kontantmetod


- 1,25 miljarder kronor per år till de mindre företagen


Förstärkt nedsättning av egenavgifter (445 miljoner kronor/år i varaktig effekt)
Investeraravdraget (800 miljoner kronor/år)


- 820 miljoner kronor per år till skatteincitament för forskning och utveckling


Kontakt


Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Anna-Karin Nyman
Presschef hos Annie Lööf
08-405 10 00
070-206 75 62
Johanna Mihaic, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 28 72