En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
25 juni 2014
Finansdepartementet

Nationell strategi för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har tagit ytterligare ett steg för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Med en ny strategi anger regeringen hur dessa frågor på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska tas om hand i Sverige. Regeringen överlämnar idag strategin i form av en skrivelse till riksdagen.

Strategin baseras bland annat på slutsatserna i de två rapporter om nationella risker avseende penningtvätt och finansiering av terrorism som Finansinspektionen och 16 andra myndigheter tidigare lämnat till regeringen. Regeringen anger i skrivelsen de åtgärder som regeringen bedömer behöver vidtas för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering.

- Regeringens målsättning är att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya strategin stärker förutsättningarna för detta, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

För att ytterligare förbättra bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism anser regeringen att det krävs ökade kunskaper, informationsspridning och samverkan inom området. Därtill behöver regleringen löpande ses över för att den effektivt ska kunna användas för att bekämpa brottsligheten.

Kontakt
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Fredrik Van Kesbeeck Andersson
Rättssakkunnig
08-405 31 30