En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Vi ska deklarera ett dödsbo. Där är inlösningsaktier som ska deklareras. Men vad är anskaffningsvärdet? De underliggande aktierna har erhållits genom arv (inget anskaffningsvärde finns kvar). Inlösningsaktierna har delats ut utan kostnad. Schablonmetodens 20 % kan man ju använda när inget annat anskaffningsvärde finns men eftersom man inte betalt något från inlösningsaktierna är ju anskaffningsvärdet för dem noll kronor. Så vad är rätt schablonmetoden eller vad?

Tack för hjälpen!

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 20, 2008

  Hej Cecilia!
  För t.ex. Volvo, som löste in aktier 2007, finns ett meddelande från Skatteverket SKV M 2007:8, som beskriver den skattemässiga behandlingen på ett enkelt och bra sätt.

  Klicka här:
  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/meddelanden/2007/2007/skvm200708.4.5910f54e1130bf014dc8000564.html

  Du har rätt i att anskaffningsvärdet (det s.k. omkostnadsbeloppet) så att säga går i arv. Om Du inte kan finna det ursprungliga anskaffningsvärdet, får Du använda schablonmetoden, 20 % av försäljningsvärdet, som omkostnadsbelopp. Detta är för övrigt ofta mer llönsamt än att använda än det ursprungliga anskaffningsvärdet. Men, schablonmetoden får bara tillämpas på marknadsnoterade delägarrätter.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB