En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 25 maj 2022

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag om en effektiv kapitalbeskattning när fysiska personer flyttar från Sverige. Syftet med uppdraget är att den som upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska kunna beskattas för kapitalvinster som har upparbetats här.

Regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster vid utflyttning finns i dag genom den så kallade tioårsregeln. I praktiken begränsas dock denna regel ofta av skatteavtal med andra länder. Det har även visat sig att regeln kan kringgås genom skatteplanering. För att skydda den svenska skattebasen är det därför viktigt att göra en översyn av reglerna. En särskild utredare får nu i uppdrag av regeringen att lämna ett förslag på ett heltäckande system för en effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning. Utredaren ska även göra de avvägningar som krävs för att förutsättningarna för svenska företag att växa och rekrytera personal ska vara fortsatt goda.

– Tioårsregeln fyller inte i praktiken sitt syfte. Utgångspunkten ska vara att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige också ska beskattas här. Samtidigt ska vi värna svenskt företagande och vårt dynamiska näringsliv. Därför ger vi nu en utredare i uppdrag att ta fram ett förslag som både skyddar den svenska skattebasen och värnar konkurrenskraften hos svenska företag, säger finansminister Mikael Damberg.

Utredaren ska bland annat:

analysera och redogöra för funktionen och tillämpningen av tioårsregeln,
analysera och redogöra för hur andra europeiska länder har utformat beskattningsregler för situationer när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats inom medlemsstatens territorium flyttar ut ur landet,
lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg