En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 01 juni 2022

Den 1 juni träder avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan i kraft. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

– Jag är väldigt glad över att avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige nu träder i kraft. Avtalet kommer att öka tryggheten för svenskar som bor och arbetar i Japan och vara viktigt för svenska företag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige som nu träder i kraft innebär bland annat att det blir lättare för svenskar som arbetar i Japan att kvalificera sig för japansk pension och därmed också kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Från svensk horisont är avtalet särskilt betydelsefullt för svenskar som arbetar kortare tid än 10 år i Japan.

För svenska företag som gör affärer med Japan innebär avtalet mindre byråkrati och underlättar rörligheten mellan länderna när en utsänd arbetstagare omfattas av hemlandets socialförsäkring och arbetsgivaren betalar de sociala avgifter som berörs av avtalet i hemlandet.

Enligt avtalet omfattas utsända arbetstagare och deras medföljande familjemedlemmar av hemlandets lagstiftning i upp till fem år för de aktuella förmånerna ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning. För familjemedlemmar underlättar det när hela familjen omfattas av samma socialförsäkringssystem.

Sverige och Japan har sedan flera år förhandlat om ett avtal om social trygghet. Den 11 april 2019 undertecknades avtalet och den 27 oktober 2021 godkände riksdagen avtalet. Avtalet träder i kraft den 1 juni 2022.

Fakta

Japan är Sveriges andra största handelspartner i Asien och fjärde största exportmarknad utanför EU. Omkring 1800 svenskar är tillfälligt eller långsiktigt bosatta i Japan och cirka 12 000 svenska jobb berörs av exporten till Japan. Japanskägda företag i Sverige sysselsätter omkring 21 500 personer. Ett frihandelsavtal mellan EU och Japan trädde i kraft 2019 och ger svenska företag bättre tillgång till den japanska marknaden med 126 miljoner konsumenter.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz