En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag jobbar som pilot på ett mindre flygbolag i Tyskland. I företaget har vi flygningar till ständigt nya destinationer runt i Europa. Jag började på företaget första januari, jobbar mycket och är sällan hemma även om jag fortfarande är folkbokförd i Göteborg. Är det någon som vet vad som krävs av mig för att bli befriad från att betala skatt på min lön i Sverige?

Jag undrar samtidigt vad begreppet "anställning" betyder? Jag har ett ordentligt kontrakt, räcker det?

Med vänlig hälsning, Johan.

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 20, 2009

  Skatteverket har en broschyr SKV339 som behandlar inkomster i utlandet:

  Sexmånadersregeln
  Om du har en anställning och denna medför att du
  har bott i utlandet minst sex månader och om anställningsinkomsten
  har beskattats i arbetslandet gäller
  sexmånadersregeln. Det ställs inga krav på att du
  måste tjänstgöra i ett och samma land utan regeln
  gäller även om arbetet utförs i flera olika länder. Det
  avgörande är att du betalar skatt i arbetslandet, och
  att du beskattas enligt landets lagstiftning eller de
  skatteavtal som gäller.
  Skatteuttagets storlek har ingen betydelse men du
  måste betala inkomstskatt på din lön. Skattefriheten
  omfattar endast den del av lönen som du faktiskt betalar
  skatt på i utlandet. Den skatt som du betalar på
  din kontanta lön i utlandet ska innefatta även skatt på
  sådana förmåner som exempelvis fri bil och fri bostad
  som du fått i arbetslandet (dvs. inte sådana förmåner
  utöver lönen som du får i Sverige) under samma period
  som du får lön. Har utlandstjänstgöringen omfattat
  två länder men endast det ena landet har tagit ut skatt,
  ska du betala skatt på inkomsten från det andra landet
  i Sverige.
  Det är du som skattskyldig som ska visa att och hur
  mycket skatt du har betalat i utlandet. Det kan du
  göra t.ex. genom att visa upp kvitto eller intyg från
  beskattningsmyndigheten i arbetslandet.

  Ettårsregeln
  Om din anställningsinkomst inte har beskattats i arbetslandet
  kan du ändå få skattebefrielse i Sverige
  enligt ettårsregeln. Men du måste ha varit anställd
  och vistats i utlandet minst ett år. Till skillnad från vad
  som gäller för sexmånadersregeln ska du ha arbetat i
  ett och samma land. Dessutom krävs att skattebefrielsen
  i arbetslandet beror på att bestämmelser om
  beskattning saknas, att arbetslandets interna lagstiftning
  undantar inkomsten från beskattning eller på
  grund av avtal eller genom särskilt beslut av myndighet
  i landet i fråga. Med ”avtal” avses t.ex. s.k. proceduravtal
  som ingås med biståndsländer och avser biståndsarbete
  och liknande eller avtal med statshandelsländer.
  Om däremot skattebefrielsen i arbetslandet
  beror på bestämmelser i skatteavtal som Sverige ingått
  med landet i fråga, gäller inte ettårsregeln.
  Det är du som skattskyldig som ska kunna visa med
  intyg eller motsvarande att du blivit skattebefriad i
  arbetslandet enligt ettårsregeln.

 1. anon
  Bjork
  okt 21, 2009

   

  Hej,

  Tackar för svar, informativt och bra.

  Jag undrar vidare, jag har för tillfället inte någon anställning hos företaget i Tyskland. Jag började jobba för dem första januari och börjar nu då närma mig ett år utomlands. Om de skulle anställa mig nu, så efter tio månader, skulle ettårs regeln ändå kunna gälla? Även om inte änställningen var från dag ett?

  Jag läste också att man enligt ettårs regeln måste befinna sig i samma land. Jag som pilot flyger ju runt i många länder, även om min "bas" alltid är samma, i Tyskland. Är det okej enligt ettårs regeln?

  Med vänlig hälsning, Johan.