En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Om du klickar på följande länkar kommer du att lämna denna webbplats.
Tänk på att länkar kan förändras och t.o.m. försvinna. Vi verifierade länkarna 2017-08-22. Om du hittar en länk
som är felaktig, var god meddela oss.

Skatteverket Denna site står i en klass för sig. Otroligt välgjord med enormt mycket information! Ett stort fel är dock att sidan har en dålig sökfunktion.

Baskontogruppen Kontoplaner, SRU-koder (för s.k. särskilt räkenskapsutdrag).

Björn Lundén är fr. a. känt som ett bokförlag med lättlästa böcker om redovisning och skatter. Här finns dock även annat som t.ex. deklarationsprogram.

Blend of Publishing är främst en bokhandel för juridisk litteratur.

Bokföringsnämnden publicerar redovisningsrekommendationer.

Driver du eget? Här kan läsa artiklar i relation till skatter och det egna företaget.

Dubbelbeskattningsavtal Skatteverket publicerar här våra dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

Ekobrottsmyndigheten

EU-domstolen är i vissa skattefrågor (särskilt moms) överordnad de svenska domstolarna. Du kan ladda ned EG-domstolens domar här.

Eur-Lex Här kan Du ladda ned Europeiska Unionens lagstiftning samt rättspraxis från såväl EG-domstolen. EU-lagstiftningen och praxis från EG-domstolen får allt större betydelse för rättstillämpningen i Sverige.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har bl.a. haft betydelse för vår rättsskipning när det gäller skattetillägg.

FAR Föreningen auktoriserade revisorer.

Finansdepartementet Härifrån kommer förslag till ändrad skattelag.

Finansinspektionen

Företagsregistrering Här kan Du registrera Ditt nya företag direkt på weben! Mycket smidigt!

Försäkringskassan Här kan Du finna lagregler som har nära samband med skatt.

Högsta Förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta instans i skattemål. Här finner Du bl.a. vissa rättsfall av prejudikatsintresse.

Iustus är ett bokförlag för juridisk litteratur.

Jobbskatteavdrag  Räkna ut Ditt jobbskatteavdrag på den här sajten. Det lönar sig att arbeta numera!

Kammarrätten i Göteborg Här kan Du bl.a. få utskrifter av en del av KRG:s domar.

Kammarrätten i Jönköping

Lagen nu Här finns Sveriges lagar m.m.

Lagrummet länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Mycket stora möjlighetet att hitta dokument!

Nordisk eTax vänder sig till dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller tillgångar i ett annat nordiskt land.

Notisum  Notisum AB är ett privatägt informationsförlag med lång erfarenhet av juridisk information.

Regeringskansliet Publikationer

Räkna ut din skatt! Här kan du inför eventuell företagsstart eller bara för egen information räkna ut din skatt.

Skattebetalarna är en ideell förening som kämpar för lägre skatter och för bättre hushållning med statens utgifter.

SkatteNytt är en av de två mest ansedda skattetidskrifterna i Sverige.

Skatterättsnämnden meddelar rättsligt bindande förhandsbesked i skattefrågor. Här finner Du bl.a. referat av Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Svensk Skattetidning är en av de två mest ansedda skattetidskrifterna i Sverige.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund organiserar redovisningskonsulter i Sverige. På den här platsen finns mycket redovisnings- och skatteinformation.

Sveriges domstolar Här finner Du information om våra domstolar.

Wolters Kluver är främst känt som ett bokförlag för juridisk litteratur men här finns också mycket annat!