En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Om du klickar på följande länkar kommer du att lämna denna webbplats.
Tänk på att länkar kan förändras och t.o.m. försvinna. Vi kontrollerade länkarna 2017-08-25. Om du hittar en länk
som är felaktig, var god meddela oss.

Alecta är ett livförsäkringsbolag för försäkring av industritjänstemännens pensioner enligt ITP-planen.

AMF Pensionsförsäkring AB är ett mycket stort livförsäkringsbolag, som ägs av LO och Svenskt Näringsliv.

Fora är ett företag som främst administrerar pensioner för anställda inom LO:s avtalsområden.

Försäkringskassan har hand om den allmänna, statliga pensionen.

FPG betyder Försäkringsbolaget Pensionsgaranti. Här kreditförsäkrar företag sina pensionsskulder enligt ITP-planen.

Pensioner & Förmåner är en nyhetstidning för pensionsfrågor.

PPM betyder Premiepensionsmyndigheten. PPM adminstrerar de allmänna pensionerna för svenska medborgare.

PRI betyder Pensionsregistreringsinstitutet. PRI adminstrerar pensioner för företag som använder ITP-planen och tryggar pensionerna i balansräkningen eller i pensionsstiftelse (i båda fallen med kreditförsäkring hos FPG).

Skandia Liv är ett mycket stort livförsäkringsbolag, som ägs av försäkringstagarna själva.

SPP ägs numera av Handelsbanken och är ett vinstutdelande försäkringsbolag. Företaget är av tradition specialiserat på tjänstepensioner.