En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Om du klickar på följande länkar kommer du att lämna denna webbplats.
Tänk på att länkar kan förändras och t.o.m. försvinna. Vi kontrollerade länkarna 2017-08-25. Om du hittar en länk
som är felaktig, var god meddela oss.

Accountancy Europe hette tidigare European Federation of Accountants

Ambassader i Sverige och svenska ambassader utomlands

Baker Tilly är ett internationellt nätverk för revisorer m.fl. Länken går till deras Country Tax Guides

Company Express Här kan Du få hjälp med att bilda bolag i lågskatteländer. Varning: Gör inte detta utan att först ha inhämtat kvalificerad svensk experthjälp!

Dubbelbeskattningsavtal Skatteverket publicerar här våra dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

ETL, Eurpean Tax & Law är en sammanslutning för konsultföretag över hela världen som sysslar med, skatter, redovisning och civilrätt. Skattepunkten AB är medlem.

Eur-Lex Här kan Du ladda ned Europeiska Unionens lagstiftning

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna

Expat Focus är en ambitiös site för blivande "expatriater", dvs. människor som avser att arbeta i annat land än hemlandet.

Global Taxhelp Här hittar Du en länksamling som för Dig vidare till all världens skattemyndigheter.

International Bureau of Fiscal Documentation Mycket ansedd organisation som dokumenterar skatteregler för de flesta länder i världen. Det kostar dock.

International Fiscal Association är en förening för skatteexperter över hela världen.

Intra-European Organisation of Tax Administrations Sammanslutning för europeiska skattemyndigheter

IRS - Internal Revenue Service är den mäktiga amerikanska skattemyndigheten.

List of countries by tax rates

Lowtax.net Här kan Du hitta information om skattelagstiftningen i lågskatteländer. Varning: Starta inte bolag in lågskatteländer utan att först ha inhämta kvalificerad svensk experthjälp!

MSI är en sammanslutning för konsultföretag över hela världen som sysslar med, skatter, redovisning och civilrätt. Skattepunkten AB är medlem.

Nordisk eTax vänder sig till dig som är bosatt i ett nordiskt land och har inkomster eller tillgångar i ett annat nordiskt land.

OECD är en mäktig internationell sammanslutning av länder. Den här länken leder till deras skattesida. Organisationen är mycket aktiv när det gäller internationella skatter.

Sweden abroad Här finns information om Sveriges ambassader och konsulat utomlands

TAX.DK Detta är en fantastiskt välgjord sida! Här hittar Du det mesta om danska skatter.

Tax sites Här finner Du en jättebra översikt över var Du kan finna internationell skatteinformation på webben!

VAT-nummer, kontroll Här kan Du kontrollera om ett europeiskt företags VAT-nummer är giltigt.

VAT-nummer, uppbyggnad Här kan Du se hur olika europeiska länders VAT-nummer är uppbyggda.