En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Heter Daniel och har några funderigar, kanske finns svar redan men är inte för bra på att hitta.

 

Jag fick jobb i västerås i februari men jag bor i Boden, Hur fungerar det med avdrag nästa år för dubbelt boende? gäller det nån sorts schablonavdrag för mitt boende?

 

Jag har åkt hem 2 gånger i år med bil, går det att göra avdrag för det? 2 gånger på ett år går det väll att göra avdrag för? jag har hört att det ska vara billigaste möjligaste resan typ 1 gång i veckan för att få ersättning.

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  sep 07, 2010

  Hej Daniel!

  Med dubbel bosättning menas att du har tagit anställning och flyttat till en ny bostadsort men att du behållit en bostad för dig, din make, sambo eller familj på den tidigare bostadsorten.

  Du får göra avdrag för måltider och småutgifter  men bara för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Schblonavdraget är 63 kr per hel dag.

  Du har rätt att dra av den faktiska bostadsutgiften på arbetsorten under längst två år. För gifta och sambor får avdrag göras även efter denna tid om den dubbla bosättningen föranleds av makens eller sambons förvärvsverksamhet men bara under sammanlagt längst fem år.

  Du får göra avdrag för högst en hemresa i veckan för billigaste färdsätt. Om utgiften för tågresa i första klass eller för flygresa inte är oskälig har du rätt att dra av utgiften för en sådan resa. Saknas godtagbara allmänna kommunikationsmedel får du dra av kostnaden för bilresa med f.n. 18,50 kr per mil. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  wenkaboy
  sep 08, 2010

  Tack Ove.

   Jag är inneboende och betalar 1500 kr i månaden, om jag söker efter dubbelt boende ersättning kommer det att beskattas på den jag bor hos som extra inkomst?

  Resorna kommer jag inte att kunna räkna med eftersom det går flyg mellan stockholm och luleå och bil blir ju lite dyrare än flyg plus flygbussar osv.

 1. anon
  Ove Grip
  sep 14, 2010

  Hej igen Daniel!

  Uthyrning av privatbostad kan medföra skatt, men uthyraren har alltid ett fribelopp på 12 000 kr per år. Om rummet du hyr är beläget i en privatbostadsfastighet får uthyraren utöver beloppet 12 000 kr dra av 20 procent av hyresintäkten. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB