En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 

Jag avyttrade förra året ca 10000 aktier i ECO BT  AB

 

8000 av dem betalades kontant

2000 av dem betalades med hjälp av utställande av en revers till mig med likviddag och utbetalande av ränta 2018, dvs. jag får inga pengar alls förrän 2018 

 

nu fick jag dock inte min deklaraion godkänd av skatteverket då de menade på att jag även borde skatta för de 2000 aktierna nu, som om jag fått betalt för dem förra året

 

stämmer detta? 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    sep 07, 2011

    Avyttring ska anses ha skett den dag då bindande avtal om överlåtelse träffats. Beskattning sker utan hänsyn till när betalning ska erhållas. Skatteverkets beslut förefaller riktigt. Ersättningen för aktierna kan möjligen justeras ned om det kan göras sannolikt att reversen inte är värd sitt nominella belopp.