En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Ett av våra företag har ett hyffsat stort valutakonto i en utländsk valuta, som vi vill behålla.

Vid varje årsskifte så får vi ett årsbesked från vår bank där det totala värdet på valutakontot i SEK är fastställt. Där framgår också nettosaldot som finns i den utländska valutan. Genom dessa två värden så kan vi enkelt räkna ut valutakursen vid årsskiftet.         (Förmodligen baserad på senaste valutafixkurs som gällde för banken vid årsskiftet).

Vår revisor har använt sig av den av banken angivna valutakursen vid varje årsskifte för den valuta som stått orörd under året för att bl.a. räkna ut (fiktiv) valutavinst eller valutaförlust för företagets deklaration. Vi har noterat att Riksbanken ger ut en tabell varje år baserad på årsgenomsnitt valutakurser för en rad valutor och som är tänkt att användas som hjälp till deklarationen.

Fråga: Kan vi använda oss av antingen den valutakurs som banken fastställt i sitt årsbesked eller av den årsgenomsnittliga valutamedelkurs till deklarationen som Riksbanken publicerar varje år på sin hemsida. Eller kan vi själva välja vilken av de två valutakurserna vi vill använda (bankens valutakurs i årsbesked) eller (Riksbankens årsgenomsnittliga valutamedelkurs) baserat på vilken av dessa två valutakurser som blir mest förmånlig för oss?

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  nov 24, 2018

  Hej!

  Då balansräkningen ska ha det värde som gällde den 31/12 så måste ni använda den kurs ni fått från banken. Den genomsnittliga valutan används när man har löpande inkomster under hela året.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB