En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 12 september 2019

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2020 föreslå resurstillskott till Finansinspektionen och tre länsstyrelser för att förstärka penningtvättstillsynen.

- Regeringen har haft som långsiktig strategi att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket. När vi stärker regelverket behöver vi också skjuta till mer resurser till myndigheterna som nu kan höja sin ambition ytterligare. Ett hållbart finansiellt system tillåter inte missbruk som penningtvätt eller finansiering av terrorism, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Finansinspektionen har ansvar för tillsynen av att alla finansiella företag i Sverige följer penningtvättslagen. Detsamma gäller för länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län som har ansvar för ett stort antal icke-finansiella företag (t.ex. pantbanker, skatterådgivare, oberoende jurister m.fl.).

Regeringen kommer att föreslå ett resurstillskott på 10 miljoner kronor för Finansinspektionen, och ett samlat tillskott på 12 miljoner kronor för länsstyrelserna, båda fr.o.m. 2020. Tillskottet till länsstyrelserna är en förlängning av den tillfälliga satsning som genomfördes i vårändringsbudgeten för 2019. Tillskottet till Länsstyrelserna finansieras genom att Riksgäldskontorets förvaltningsanslag minskas med 12 miljoner kronor då anslaget inte utnyttjas fullt ut.

I budgetpropositionen aviseras att regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om att införa ett system som gör det möjligt för vissa myndigheter att få tillgång till uppgifter om bankkonton bl.a. för att upptäcka penningtvätt. Förslaget är en del av genomförandet av EU:s senaste penningtvättsdirektiv. Skatteverket bör ansvara för systemet och anslaget föreslås därför ökas med 20 miljoner kronor för 2020.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling