En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Dett är mitt första inlägg här. Jag har sökt runt en hel del och hittat mycket nytig information, tack! Dock hittar jag inget om min situation.

Jag är i uppstarten av en verksamhet där 95% av alla mina leverantörer kommer att finnas i USA. En stor del av dessa i sin tur kommer inte att vilja ingå avtal med något företag utanför USA. Därför har jag kommit på den briljanta idén att starta företaget där i Delaware eller Nevada ;)

Då undrar jag följande:

1. Hur mycket kan jag plocka ut utan att behöva sätta upp en filial? Alternativt, kan jag plocka ut pengar ett tag tills jag känner att det börjar rulla på och sedan starta filialen och göra någon form av retoaktiv beskattning på inkomst?

Detta är en viktig fråga då det kommer ta ett tag innan intäkterna kommer. När de kommer och jag kan plocka ut en normal lön kommer jag att göra det via den svenska filialen och således betala Svensk skatt.

2. Kan jag riskera att dubbelbeskattas, d.v.s. betala skatt både i USA och här?

3. Jag kommer att sälja på den Amerikanska marknaden. Produkterna tillverkas och distribueras i USA. Var blir jag skyldig att betala in moms, här eller där? Vilket lands moms ska jag använda?

 

Jag tror att de är de första frågorna jag har. Tack på förhand!

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 25, 2009

  Hej Santo!

  Vad jag kan förstå blir det fast driftställe i Sverige redan från första dagen. Reglerna om fast driftställe finns i inkomstskattelagen 2 kap. 29 §:

  "Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.
  Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt
  - plats för företagsledning,
  - filial,
  - kontor,
  - fabrik,
  - verkstad,
  - gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,
  - plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet, och
  - fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet.
  Om någon är verksam för en näringsverksamhet här i Sverige och har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare, anses fast driftställe också finnas här.
  Fast driftställe anses däremot inte finnas i Sverige bara därför att någon bedriver affärsverksamhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär eller någon annan oberoende representant, om detta ingår i representantens vanliga näringsverksamhet."

  I dubbelbeskattningsavtalet med USA finns en annan men mycket likartad definition.

  Du bör observera att Du måste registrera det fast driftstället som en filial här i Sverige. Registrering sker hos Bolagsverket. Du måst ha en särskild (i praktiken svensk) revisor för den svenska filialen.

  Jag hinner inte gå igenom dubbelbeskattninsavtalet med USA i detalj för detta gratissvar, men vad jag kan förstå vid en hastig titt, kommer både USA och Sverige att beskatta fililans inkomster i ett första steg. I ett andra steg beviljas bolaget (som alltså är bildat enligt amerikansk lagstiftning) i USA avräkning av den skatt som erlagts i Sverige. Man kan säga att innebörden är att bolaget (dvs. filialen) totalt får betala skatt som motsvarar den högsta skattesatsen i de båda länderna. Till detta kan komma delstatliga skatter i USA.

  Filialen blir i princip skyldig betala mervärdesskatt precis som vilket svenskt företag som helst. För export utanför EU uppkommer t.ex. ingen mervärdesskatt alls. Det gäller även för alla andra svenska företag.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Santo
  feb 28, 2009

  Clas,

  tack så mycket för ditt svar! Det har rullat på ganska så smärtfritt hittils, förutom pappersarbetet mot USA :)

  Resultatet i kort blev följande uppsättning:

  Uppsättande av ett LLC i delstaten Delaware m.h.a. ett amerikanskt bolag som gör denna typ av registreringar. Fördelarna med LLC för mig som icke-amerikansk medborgare blir att i delstaten Delaware betalar inte företaget någon vinstskatt om ägaren är en icke-amerikansk medborgare. Däremot tillkommer an Flat Rate- beskattning om 250 USD per år.

  Fördelen med ett LLC är att jag får ett aktiebolags skydd som näringsidkare men företagets vinst eller förlust läggs på mig som person, precis som i en enskilld firma. Tar jag således ut hela vinsten som lön beskattas jag för det. Jag undviker också att bli dubbelbeskattad p.g.a. aktieutdelning.

  När tiden är mogen ska jag sätta mig in i detta mer exakt, men det jag förstått enl. stycke nedan, så beskattas jag personligen i det land jag har min hemvist, d.v.s Sverige.

  Förordning (1995:1232) om dubbelbeskattningsavtal
  mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

  Artikel 14

  Självständig yrkesutövning

  Inkomst som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande
  stat förvärvar genom att utöva självständig yrkesverksamhet,
  beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får emellertid
  också beskattas i den andra avtalsslutande staten till den del
  verksamheten utövas eller utövats i denna andra stat och
  inkomsten är hänförlig till en stadigvarande anordning som
  regelmässigt står till hans förfogande i denna andra stat för
  att utöva verksamheten.

  Verksammheten börjar rulla på nu så vi får se vart det slutar. Jag kommer inte att starta upp en filial här i dagsläget. När tiden kommer och skatteverket säger att jag måste göra det för att ta hem vinsten, då får det bli så. Men jag hoppas på att bara kunna deklarera för min lön rakt av utan att gå via någon filial.

  Ett hett tips för dem som vill starta upp företag i USA. Köp inte tjänsten att öppna ett bankkonto av någon. Detta kostar oftast flera tusen. Spara dessa pengar och gå till eran bank och kolla om de kan hjälpa er. Jag gick till Swedbank för jag läste att de hade kontor i USA. En månad och 30 skannade papper senare var bankkontot öppet där.

  Nu hoppas vi bara på att pengarna ska börja rulla in :)

  Tack så mycket!

  /Santo

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 07, 2009

  Hej Santo!

  Hmm, ja det här är ju inte fullständigt utrett men för att undvika problem i framtiden bör Du i Din deklaration tala om i en bilaga hur det ligger till. Då kan Du i vart fall inte få skattetillägg eller andra ännu värre tråkigheter. Jag brukar säga till mina klienter: "Du kan göra praktist taget vad som helst, bara Du talar om det i Din deklaration." Glöm inte att markera på huvudblanketten att det finns en bilaga. Om bilagan kommer bort på Skatteverket anser de nämligen att de inte fått den.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB