En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Har du precis startat en enskild näringsverksamhet? Hyser du inga tankar om att öppna ett separat konto kopplat till din näringsverksamhet? Är tanken att du skall använda dina personliga bankkonton även i din verksamhet, men orolig för att detta inte är genomförbart? Oroa dig inte! Vi ska reda ut hur du redovisningsmässigt hanterar en sådan situation.


Min erfarenhet är att det verkar finnas en generell missuppfattning bland företagare om att det skulle finnas en lagstadgad skyldighet att ha separata bankkonton. Ett bankkonto för privata ändamål och ett för företagstransaktioner. Jag kan härmed meddela att det inte finns något sådant lagkrav i svensk rätt. Det är tillåtet att i en enskild firma använda sig av sina privata bankkonton även för företagstransaktioner. Dock gäller det att särskilja sin privata ekonomi från företaget, då en sammanblandning kan leda till oönskade skattekonsekvenser.


När det finns ett separat företagskonto är det normalt att bokföringsskyldig använder tillgångskontot 1930 för att bokföra inkomster och utgifter. I en situation där det inte existerar något separat företagskonto är detta dock inte möjligt, eftersom att saldot vid en avstämning inte skulle återspegla verkligheten. Tanken med en redovisning är just att den skall återspegla verkligheten! Hur löses då detta?


I en enskild firma är det vanligt med egna insättningar respektive egna uttag. En egen insättning föreligger när näringsidkaren tillskjuter pengar till sitt företag och därmed ökar det egna kapitalet. Eget uttag föreligger däremot när näringsidkaren tar ut pengar från företagskontot, vilket naturligtvis minskar det egna kapitalet. Egen insättning respektive eget uttag är något som kan användas också när det inte existerar något företagskonto.


Ett inköp till företaget som har gjorts från ett kreditkort kopplat till ett privat bankkonto kan bokföras som en egen insättning på ett skuldkonto, exempelvis konto 2018. Eftersom att näringsidkaren har finansierat köpet med privata medel, så kommer företaget anses ha en skuld till vederbörande. Inkomster som betalas in till ett privat bankkonto men som ska redovisas i företaget och utgöra underlag för inkomstskatt kan däremot bokföras som ett eget uttag, exempelvis konto 2013. Konsekvensen av en bokföring enligt ovan är att det egna kapitalet i balansräkningen påverkas.


Det är inte ovanligt att näringsidkare - särskilt utländska företagare som nyligen etablerat sig i Sverige - har flera privatkonton, både i Sverige och i utlandet, som de aktivt använder inom ramen för sin verksamhet. Inkomster kan således passera flera konton innan de slutligen redovisas i företaget. Å andra sidan kan det finnas en stor variation i kontoanvändning vid finansieringen av olika företagsköp. Det är inte olagligt att använda sig av flera konton, men av naturliga skäl är detta något som kan komplicera och fördyra bokföringsarbetet samt leda till oönskade skattekonsekvenser. Bokföringen utgör underlag för både bokslut och inkomstdeklaration. Användningen av flera bankkonton kan exempelvis försvåra avstämningsarbetet och därefter leda till att ett missvisande resultat redovisas. Därför är det ytterst angeläget att se över sina bankkonton och fråga sig om en sådan struktur är långsiktigt hållbar.


Vi på Skattepunkten AB rekommenderar givetvis samtliga av våra kunder att införskaffa separata företagskonton och att den ovan presenterade lösningen endast används i undantagsfall. För att undvika oöskade skattekonsekvenser är det viktigt att tydligt särskilja mellan vad som hör till företaget och vad som hör till ens privata ekonomi. Dessutom kan vederbörande spara tusenlappar på att använda sig av ett separat företagskonto, eftersom att det betydligt underlättar bokföringsarbetet för en redovisningskonsult.