En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag undrar om har en fastighet i bolaget som man skriver av med 2% per år. Finns det möjligheter att göra överavskrivningar på fastigheten?.

Och då med vilken procentsats

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  mar 22, 2011

  Hej!

  Skatterättsligt så följer avskrivning av byggnader  en anvisning som SKV har utgett till ledning för beskattning ( SKV M 2005:5). Den måste man följa vid inkomsttaxeringen.  

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Ulf Bjarme
  mar 22, 2011

  Det går att minska värdet på en anläggningstillgång genom nedskrivning om värdet varaktigt är lägre än det bokförda värdet.

  Årsredovisningslagen 1995:1554 kapitel 4:

  5 § Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 § och 4 § första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.
  En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.
  En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den.
  Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje styckena skall redovisas i resultaträkningen.