En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi i Spanien tvingas betala SINK tills vi blivit av med vårt svenska medborgarskap. Tills dess får vi finna oss i att Skatteverket gör en avräkning av spansk skatt. Detta år kompliceras av att vi får göra avdrag för bidrag till hjälporganisation i Spanien samt att vi i år har sparränta från Sverige.

Jag frågade Skatteverket hur de hanterar avräkningen och fick detta svar:

"Avräkning av spansk skatt mot den svenska SINK skatten gör Skatteverket med underlag från deklarationen/beslut om skatt som betalats i Spanien. Frågan är då i vilket inkomstslag ni får göra avdrag för bidrag till en hjälporganisation? Om detta avdrag minskar skatten på den spanska pensionen blir därmed avräkningsbeloppet också lägre i Sverige.

Inkomstränta beskattas inte i Sverige för en begränsat skattskyldig person. Därför blir det inte heller någon dubbelbeskattning när enbart hemviststaten Spanien beskattar dig för räntan."

Av svaret tycks det som om Skatteverket inte har något emot att sänka avräkningsbeloppet. Huruvida Saktteverket accepterar ett högre avräkningsbelopp på grund av den den spanska beskattningen av svensk sparränta framgår inte av svaret.

Är det någon som har någon erfarenhet?

2 Kommentarer
 1. anon
  bjornwahlsten
  feb 03, 2010

  Nu har jag blivit lovad ett svar från Skatteverket:

  "Jag kommer att prata med en av våra specialister för internationell beskattning och återkomma till dig."

  Jag hoppas få återkomma med det.

 1. anon
  bjornwahlsten
  mar 03, 2010

  Nu har jag fått svar:

  Sverige avräknar del av den slutliga spanska skatten som belöper på den svenska pensionen.

  Om din slutliga skatten i Spanien blir lägre pga olika avdrag blir din avräkning från Sverige lägre.

  Av den spanska deklarationen framgår inkomst av tjänst/pension och avräkning ska göras bara på den delen. Skatt på kapital avräknas inte från Sverige.

  Avräkning från Sverige blir inte högre pga sparränta.

  Vi ser fram emot att slippa svenskt medborgarskap och allt trassel med SINK, den skatten spolar vi med glädje.