En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
17 mars 2011
Finansdepartementet

H G Wessberg leder företagsskattekommitté

Finansminister Anders Borg har i dag utsett ledamöter till den kommitté som ska se över företagsbeskattningen. Ordförande blir H G Wessberg, tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen och Försvarsdepartementet.

- Det är bra att kommittén nu kan komma igång med sitt arbete. Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för fler jobb i välmående företag, säger Anders Borg.

Följande ledamöter har förordnats till kommittén:
H G Wessberg (ordf.), tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen och
Försvarsdepartementet Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket
Anita Saldén Enérus, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen
Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet Åsa Hansson, universitetslektor vid Lunds universitet Rune Andersson, civilingenjör, styrelseordförande och företagsledare.

Kommittén ska utöver ledamöterna bestå av sakkunniga, experter och ett sekretariat. Sekretariatet kommer att beslutas vid ett senare tillfälle.

Regeringen beslutade den 13 januari 2011 att tillsätta kommittén. För mer
information om uppdraget, se länk till tidigare pressmeddelande.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Linda Haggren, kansliråd
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 13 77

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Regeringen tillsätter en kommitté som ska se över
företagsbeskattningen (http://www.regeringen.se/sb/d/14178/a/158783)

 

Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg