En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi har en personalförening med en viss budget. Det har varit många frågor kring vad som är ok i personalföreningen att företaget betalar för och det pratas om förmånsbeskattning. Jag skulle vilja läsa på om förmånsbeskattning men finner ingen övergripande information på tillförlitlig internetsida.

Vad är det för regler som gäller egentligen? Ska utgifter en personalförenin/kamratförening har för t ex teaterbesök eller hyrda golfbanor förmånbeskattas?  Har fått förklaringen att det som sänker arbetstagarens levnadskostnader är inte ok - alltså om medlemmen i företagets personalförening hade gått och golfat ändå är det ingenting företaget ska betala (och kan få nedslag på av skattemyndigheten) eftersom det inte går att förmånbeskatta. Är detta korrekt och vilka lagar/paragrafer är det man tyder/tolkar?

 Mvh Moi

1 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  feb 25, 2011

  Hej!

  Det finns inte någon omfattande beskrivning av vad som gäller för personalföreningar. Det gäller att ha klart för sig att det finns två slags typer av personalföreningar, samt en blandformer av dessa två slags typer. Den ena typen av personalföreningar är sådana som erhåller ekonomiskt stöd fullt ut av  arbetsgivare och den andra extremtypen av personalföreningar är sådana som är helt frikopplade från arbetsgivare. I det fallet att en arbetsgivaren ger fullt ekonomiskt bistånd, så innebär det att de förmåner som kommer anställda till del via personalföreningen skatterättsligt  jämställs med lön, om förmånerna är skattepliktiga.

  Personalföreningar som är helt frikopplade från arbetsgivare där beror det på ändamålet med verksamhet huruvida det uppstår skatteplikt för de förmåner som medlemmarna erbjuds. En föreningen är ju en juridikt person och beroende på ändamålet med verksamheten och hur finansieringen sker så kan en sådan personalförening vara inkomstskattebefriad till att vara skattskyldig fullt ut (inkomstskatt, moms, fastighetsskatt etc).

  I ditt fall tycks det vara arbetsgivaren som finansiera personalföreningen. Om dessa medel sedan används till att subventionera golfspel så vet vi att detta är en typ av personalvård/sport som inte är skattebefriad. Skulle istället pengaran användas till att betala gymkort så är detta inte skattepliktigt om förmånen rör sig inom de beloppsramar som SKV har fastställt.  

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/